Yazılarımız

CADSAY

HESAPLAMA, SORGULAMA VE BOYUT GEÇİŞLERİ EĞİTİMİ

Hesaplama, Sorgulama Ve Boyut Geçişleri Eğitimi: Bilgisayar platformunda üç boyutlu çizim uygulamaları sayesinde üç boyutlu modeller dizayn etmek, dizayn edilen modelden görünüş çıkarmak ve prototip ile ilgili hesaplama ve sorgulama işlemlerinin öğretildiği bir eğitim materyaldir. Hesaplama, sorgulama ve boyut geçişleri eğitiminin genel amacı bilgisayar platformunda gereken tüm komutları kullanarak prototip parçaların yeterli görünüşlerini çizebileceksiniz. Hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapabileceksiniz

Eğitim İçeriği

1. Hesaplama, Sorgulama Ve Boyut Geçişleri Eğitimi – Modelden Yeterli Görünüş Çıkarma

o Teknik Resim – Görünüş Çıkarma Nasıl Yapılır?

o Üç Boyutlu Modelden Teknik Resim Elde Etme Komutları Nelerdir?

o Bakış Doğrultusu Komutları Nelerdir?

§ Yansıtılmış Görünüm Nedir?

§ Yardımcı Görünüş Nedir?

o Kesit Alma Komutları Nelerdir?

§ Kesit Görünümü Nedir?

§ Hizalanmış Kesit Görünümü Nedir?

o Detay Görünüş Komutları Nelerdir?

2. Hesaplama, Sorgulama Ve Boyut Geçişleri Eğitimi – Hesaplama ve Sorgulama İşlemleri

o Kütle Özellikleri Komutu Nedir?

o Ölçüm Komutu Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY