Yazılarımız

CADSAY

HİDROLİK SİSTEMLERİN BAKIM VE ONARIMI EĞİTİMİ

Hidrolik Sistemlerin Bakım Ve Onarımı Eğitimi : Hidrolik devrelerin bakım ve onarımını yapabilme bilgi yeteneklerinin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir. Hidrolik sistemlerin bakım ve onarımı eğitiminin genel amacı hidrolik devrelerin bakım ve onarımını yapabilecek kapasitede olacaksınız.

Eğitim İçeriği

1. Hidrolik Sistemlerin Bakım Ve Onarımı Eğitimi – Hidrolik Sistemler

o Hidrolik Sistemleri Tanıma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Hidrolik Sistemler Nelerdir?

§ Pompalar ve Tahrik Üniteleri Nelerdir?

§ Hareketlendiriciler (Alıcılar) Nelerdir?

§ Kontrol Valfleri Nasıl Kullanılır?

§ Taşıyıcılar ve Bağlantı Elemanları Nelerdir?

§ Hidrolik Akışkanlar Nelerdir?

§ Akışkan Depolama ve Şartlandırma Teçhizatı Nasıl Kullanılır?

§ Sistemi İzleme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Mekanik Aksamın Kurulması Nasıl Yapılır?

§ Dönüştürülebilir Elemanlar Nelerdir?

§ Sistemin Çalışması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Hidrolik Şematik Grafikler Nelerdir?

§ Hidrolik Grafik Tipleri Nelerdir?

§ Şematiğin Özellikleri Nelerdir?

§ Semboller Nelerdir?

§ Bir Hidrolik Sistemin Temel Elemanları Nelerdir?

§ Hidrolik Devre Kurma İşlemi Nasıl Yapılır?

o Hidrolik Elemanların Montajı İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Montajda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

§ Temizlik İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Tesisatın Güvenliği İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Pompa ve Tahrik Ünitelerinin Montajı İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Pompaya Yol Verme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kontrol Valflerinin Montajı İşlemi Nasıl Yapılır?

§ İşletimde Kolaylık Sağlamak İçin İlave Valf Kapıları İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Valf Kapılarını Tanımlanması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Valfin Mekanik Montajı İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Pnömatik Olarak Çalıştırılan Valfler Nelerdir?

§ Elektrikle Kumanda Edilen Valfler Nelerdir?

o Borular ve Tüp Tipi Boruların Montajı İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Taşıyıcıların ve Bağlantı Elemanlarının Montajı

§ Hidrolik Boru Nedir?

§ Genel Montaj Yöntemleri Nelerdir?

§ Hidrolik Tüp Tipi Borular Nelerdir?

§ Tüp Tipi Borulara Havşa Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Tüp Tipi Boruların Bükülmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Tüp Tipi Boruların Montajı İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Hidrolik Hortum Nedir?

§ Sızdırmazlık Elemanlarının Yerleştirilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Depo Montajı İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Filtre Montajı İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Soğutucu ve Isı Değiştirici Montajı İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Hareketlendirici Montajı İşlemi Nasıl Yapılır?

o Hidrolik Akışkanların Seçimi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Hidrolik Akışkan Seçimi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yağlama Özellikleri Nelerdir?

§ Viskozite ve Viskozite İndeksi Nedir?

§ Kimyevi ve Fizikî Değişmelere Direnç Nedir?

§ Ateşe Dayanıklılık Nedir?

§ Akışkan Seçimi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Sistemi Doldurma İşlemi Nasıl Yapılır?

2. Hidrolik Sistemlerin Bakım Ve Onarımı Eğitimi – Hidrolik Sistemlerin Bakımı

o Sistemin Bakımını Planlama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Bakımı Sınıflandırma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Bakım Planının Organizasyonu İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Bakım Mecburiyetleri Nelerdir?

§ Depo Akışkan Seviyesi Nedir?

§ Makine Başarımı Nedir?

§ Yenileme Planlaması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Sistemin Bakımı ve Tipik Bir Sistem Planı Nasıl Yapılır?

o Sistemlerde Arıza Arama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Arıza Arama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Belirtiler ve Teşhis İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yakın Geçmişteki Bakımların Değerlendirilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Belirtilerin Değerlendirilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Sebebin Belirlenmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Çözümün Bulunması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Aletler ve Göstergeler Nelerdir?

§ Anahtarlar Nelerdir?

§ Göstergeler Nelerdir?

o Valflerde Arıza Arama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Valf Arızaları Nelerdir?

§ Valf Test Yöntemleri Nelerdir?

§ Tamirat Yöntemleri Nelerdir?

§ Valfin Sökülmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Temizleme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Muayene İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Tamirat veya Yenisiyle Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Muayenede Arıza Araması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Solenoid Arızaları Nelerdir?

§ Yeniden Takma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Test Etme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Silindirlerde Arıza Arama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Silindir Tanımları Nelerdir?

§ Bir Silindirde Arıza Arama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Silindirin Test Edilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Silindir Tamiratı İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Silindir Montajı İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Şok Emici Nedir?

o Pompa ve Motorlarda Arıza Arama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Pompalar ve Motorlar Nelerdir?

§ Arıza Arama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Dişli Pompa Arızaları Nelerdir?

§ Kanatlı ( Paletli )Pompa Arızaları Nelerdir?

§ Kanatlı Motorlar Nelerdir?

§ Radyal Pistonlu Pompa Arızaları Nelerdir?

§ Pompa ve Motor Tamiri Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY