Yazılarımız

CADSAY

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: İş yerinde güvenliği tehdit eden unsurları belirleyip gereken güvenlik tedbirlerini alabilme, meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenme, buna göre gereken önlemleri alabilmelisiniz. İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gereken tedbirleri alabilme, iş kazasından sonra yapılması gerekli olan iş ve işlemleri yürütebilmeniz için gerekli olan eğitim materyalidir. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin genel amacı çalışma platformunda ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı alınması gerekli olan güvenlik tedbirleri hakkında ve bu kazaların meydana gelmesi aşamasında gerekli iş ve işlemlerle ilgili veri ve yetenekleri kazandırmaktır.

Eğitim İçeriği

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi – İş Yeri Güvenliğini Tehdit Eden Unsurlar

o İş Güvenliğinin Tanımı Nedir?

o İş Güvenliğinin Önemi Nedir?

o İş Güvenliğinin Amacı Nedir?

o İşçi Sağlığı Nedir?

o Tüm Takım Tezgâhları ile İlgili Ortak Güvenlik Önlemleri Nelerdir?

§ Genel Güvenlik Nedir?

§ Kişi Güvenliği Nedir?

§ Tezgâh ve Cihaz Güvenliği Nedir?

o Koruyucu Araçlar Nelerdir?

§ Solunum Sisteminin Korunması Nedir?

§ Vücudun Korunması Nedir?

o Makinelere Takılan Koruyucu Aparatlar Nelerdir?

o Binalarda Güvenliği Tehdit Edici Unsurlar Nelerdir?

§ Sıhhi Tesisatlar Nedir?

o Elektrik Tesisatları Nelerdir?

§ Elektrik Enerjisi Nedir?

§ Evlerde Kullanılan Elektrik Enerjisi ve Elektrikli Aletler Nelerdir?

§ Sigortalar Nedir?

§ Topraklama ve Önemi Nedir?

§ Aydınlatma Nedir?

o Isıtma ve Havalandırma Tesisatları Nelerdir?

§ Isıtma Araçları Nelerdir?

§ Yakıt ve Yakacaklar Nelerdir?

§ Havalandırma Tesisatları Nelerdir?

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi – Meslek Hastalıkları

o Meslek Hastalığı Hakkında

o Meslek Hastalıklarının Nedenleri Hakkında

o Meslek Hastalıklarını Önleme Nasıl Yapılır?

§ İşverenin Sorumlulukları Nedir?

§ Çalışanların Sorumlulukları Nedir?

§ İş Yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının Sorumlulukları Nedir?

o Meslek Hastalıklarına Karşı Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

§ Kaynağın Kontrol Edilmesi Nedir?

§ Kişisel Koruyucuların Kullanılması Nedir?

§ Tıbbi Korunma Önlemleri Nelerdir?

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi – Kaza ve Yangın Önlemleri

o Kaza Hakkında

o İş Kazasını Meydana Getiren Nedenler Hakkında

o Çeşitli Meslek Alanlarındaki Tipik İş Kazaları Hakkında

o Kazaların İş Gücüne ve Ekonomiye Etkileri Nelerdir?

o Yanma / Yangın Hakkında

o Yangının Nedenleri Hakkında

o Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler Hakkında

§ Soğutarak Söndürme Hakkında

§ Havayı Kesme Hakkında

o Söndürücü Maddeler Hakkında

o Yangın Önlemleri Hakkında

§ Yapısal Bakımdan Yangından Korunma Hakkında

§ Organizasyon Bakımından Yangından Korunma Hakkında

§ Ev ve İş Yerlerinde Alınacak Önlemler Hakkında

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi – İş Kazalarında Uygulanacak Hukuki İşlemler

o İş Hukuku’nun Temel Kavramları Nelerdir?

§ İşçi Nedir?

§ İşveren Nedir?

§ İş yeri nedir?

o İş Kazalarında Yapılacak Hukuki İşlemler Nelerdir?

§ İş Kazasının İşverene Bildirilmesi Hakkında

§ İş Kazasının İşveren Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi Hakkında

§ Kaza Raporları Hakkında

PAYLAŞ

 CADSAY