Yazılarımız

CADSAY

İŞÇİ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

İşçi Sağlığı Eğitimi: Bu eğitim; insan vücudunun anatomik durumunu öğrenme, kazalarda ilkyardım uygulama, yangınlara karşı önceden önlem alma ve söndürme bilgileriyle iş güvenliği mevzuatı ve iş kazalarında uygulanacak hukuki işlemlerin öğretildiği bir eğitim materyalidir . İşçi sağlığı eğitiminin genel amacı bu eğitimdeki eğitim faaliyetleri ile insan vücudunun anatomisi, kazalarda ilkyardım, yangın, iş güvenliği mevzuatı ve iş kazalarında yapmanız gereken hukuki işlemleri öğreneceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. İşçi Sağlığı Eğitimi - İşçi Sağlığı

o Anatomi Bilgileri Nelerdir?

§ İnsan Vücudu Nasıldır?

§ Dolaşım Sistemi Nedir?

§ Solunum Sistemi Nedir?

§ Sindirim Sistemi Nedir?

o Kazalarda İlk Yardım Nedir?

§ Kesikler ve Kanama Durumunda Ne Yapılmalıdır?

§ Yanık Durumunda Ne Yapılmalıdır?

§ Kırık Durumunda Ne Yapılmalıdır?

§ Boğulma Durumunda Ne Yapılmalıdır?

§ Zehirlenme Durumunda Ne Yapılmalıdır?

§ Bayılma ve Şok Durumunda Ne Yapılmalıdır?

§ Elektrik Çarpması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

§ İlk Yardım Çantası Durumunda Ne Yapılmalıdır?

2. İşçi Sağlığı Eğitimi - Yangın

o Yanma Olayı Nedir?

§ Yangınların Sınıflandırılması Nedir?

§ Yangının Sebepler Nedir?

§ Yangın Söndürme Kuralları Nelerdir?

§ Yangından Kurtarma Nedir?

§ İşyerlerinde Çıkabilecek Yangınlar Nelerdir?

§ Yangın Söndürme Araç ve Gereçleri Nelerdir?

o İş Güvenliği Mevzuatı Nedir?

§ Kanunlar, Tüzükler ve Yönetmelikler Nedir?

§ İş Güvenliği İle İlgili Kuruluşlar Nelerdir?

o İş Kazalarında Yapılacak Hukuki İşlemler Nelerdir?

§ İş Kazasının İşveren veya Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi Nedir?

§ İş Kazasının İşveren Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi Nedir?

§ İş Kazasında Yapılacak Hukuki İşlemler Nelerdir?

PAYLAŞ

 CADSAY