Yazılarımız

CADSAY

İŞLETME BİLGİSİ EĞİTİMİ

İşletme Bilgisi Eğitimi: İletmelerde metodun özelliklerinin yer aldığı, verimlilik ve iş etüdünün işletmeler tarafından öneminin anlatıldığı ve buna bağlı olarak geliştirilecek yöntemlerin tanıtılıp uygulanmasına yönelik eğitim materyaldir. İşletme bilgisi eğitiminin genel amacı öğrenci bu eğitim ile işletme, iş hayatı, organizasyon, üretim vb. değerleri kavrayarak yorumlayabilmesidir.

Eğitim İçeriği

1. İşletme Bilgisi Eğitimi - Verimlilik ve İş Etüdü

o Yönetim Kavramı Nedir?

§ Yönetimin Temel Özellikleri Nelerdir?

§ Yönetimde Karar Alma İlkeleri Nelerdir?

§ Yönetimde Yetki Nedir?

o Verimlilik ve Hayat Standardı Nedir?

o Bir İşletmede Verimlilik Nedir?

o İş Kapsamı ve Etkili Olmayan Sürenin Azaltılması Nedir?

o İŞ Etüdü Nedir?

§ İş Etüdü Nasıl Olmalıdır?

§ İş Etüdü: Verimliliği Artırmanın Dolaysız Yolları Nelerdir?

§ İş Etüdü Neden Değerlidir?

§ İş Etüdünün Temel Aşamaları Nelerdir?

o İş Etüdü Uygulamasında İnsan Etkisi Nedir?

§ İyi İlişkiler İş Etüdü Uygulamasından Önce Kurulmalıdır. Neden?

§ İş Etüdü Ve Yönetim Nedir?

§ İş Etüdü ve Nezaretçi Nedir?

§ İş Etüdü ve İşçi Nedir?

o Çalışma Şartları ve Çalışma Ortamı Nedir?

§ İş Güvenliği ve Sağlık Örgütlenmesi Nedir?

§ Güvenlik İlkeleri Nelerdir?

§ Yangınların Önlenmesi ve Korunma Nedir?

§ Çalışma Yerleri Nerelerdir?

§ Temizlik ve Bakım Nedir?

§ Aydınlatma Nedir?

§ Gürültü ve Titreşim Nedir?

§ Hava Şartları Nedir?

§ Buluş Deneyleri Nedir?

§ Kişisel Korunma Araçları Nelerdir?

§ Ergonomi Nedir?

§ Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY