Yazılarımız

CADSAY

İZ DÜŞÜM EĞİTİMİ

İz Düşüm Eğitimi: Noktanın ve doğruların iz düşümlerini, epür ve diedr düzlemleri üstüne çizebilme yeteneğinin kazandırıldığı ayrıca düzlemlerin ve cisimlerin iz düşümlerini koordinatlara göre epür ve diedr üzerinde çizebilme yeteneğini kazandıran bir eğitim materyalidir. İz düşüm eğitiminin genel amacı noktanın ve doğruların iz düşümlerini, epür ve diedr düzlemleri üstünde verilen koordinatlara göre çizebileceksiniz. Ayrıca bu eğitim ile düzlemlerin ve cisimlerin iz düşümlerini, epür ve diedr düzlemleri üzerine verilen koordinatlara göre çizebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. İz Düşüm Eğitimi - Noktanın İz Düşümleri

o İz Düşümün Tanımı Nedir?

o İz Düşüm Kuralları ve Çeşitleri Nelerdir?

§ Merkezi (Konik) İz Düşüm Nedir?

§ Paralel İz Düşüm Nedir?

o Temel İz Düşüm Düzlemleri Nelerdir?

o Noktanın İz Düşümleri Nelerdir?

§ Koordinatlar Nasıl Bulunur?

§ İz Düşüm Çizme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Noktanın Özel Durumları Nelerdir?

2. İz Düşüm Eğitimi – Doğruların İz Düşümleri

o Doğrunun Tanımı Nedir?

o Doğruların İz Düşümleri Nelerdir?

o Doğruların Çeşitleri Nelerdir?

§ Temel İz Düşüm Düzlemlerine Dik Konumlu Doğrular Nasıl Bulunur?

§ Temel İz Düşüm Düzlemlerine Paralel Konumlu Doğrular Nasıl Bulunur?

§ Gelişigüzel Konumlu Doğrular Nasıl Bulunur?

§ Paralel Doğrular Nasıl Bulunur?

§ Dik Doğrular Nasıl Bulunur?

§ Kesişen Doğrular Nasıl Bulunur?

§ Aykırı Doğrular Nasıl Bulunur?

o Görünürlük Prensipleri Nelerdir?

o Doğruların Temel İz Düşüm Düzlemleri ile Yaptığı Açılar Nelerdir?

o Doğrular Üzerinde Bulunan Noktalar Nelerdir?

o Yardımcı İz Düşüm Düzlemi Nelerdir?

o Doğrunun Tam Boyunun Bulunması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Doğrunun Nokta Görüntüsünün Bulunması İşlemi Nasıl Yapılır?

3. İz Düşüm Eğitimi – Düzlem Yüzeylerin İz Düşümleri

o Düzlemin Tanımı Nedir?

o Düzlemin İz Düşümleri Nelerdir?

o Düzlemlerin Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

o Düzlemlerin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Özel Konumlu Düzlemler Nelerdir?

§ Gelişigüzel Konumlu Düzlemler Nelerdir?

o Düzlem Üzerindeki Nokta ve Doğrular Nelerdir?

§ Düzlem Üzerindeki Noktalar Nelerdir?

§ Düzlem Üzerindeki Doğrular Nelerdir?

o Özel Düzlemlerin Temel İz Düşüm Düzlemleri ile Yaptığı Açılar Nelerdir?

o Düzlemlerin Çizgi Görüntüleri Nelerdir?

o Düzlemlerin Gerçek Büyüklükleri Nelerdir?

o Gelişigüzel Düzlemlerde Açılar Nelerdir?

o Birbirine Paralel Düzlemler Nelerdir?

o Birbirine Dik Düzlemler Nelerdir?

4. İz Düşüm Eğitimi – Cisimlerin İz Düşümleri

o Cisimlerin Tanımı Nedir?

o Cisimlerin İzdüşümlerinin Çizimi Nasıl Yapılır?

o Cisimlerin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Düzlem Yüzeyli Cisimler Nelerdir?

§ Dönel Yüzeyli Cisimler Nelerdir?

o Cisimler Üzerinde Bulunan Nokta ve Doğruların İz Düşümleri Nelerdir?

PAYLAŞ

 CADSAY