Yazılarımız

CADSAY

KAÇIK MERKEZLİ PARÇALARI TORNALAMA EĞİTİMİ

Kaçık Merkezli Parçaları Tornalama Eğitimi: Uzun parçaların tornada yataklar kullanılarak işlenmesi ve alternatif doğrusal hareket yapan parçaların tornalanması prosedürünü kapsayan eğitim materyalidir. Kaçık merkezli parçaları tornalama eğitiminin genel amacı iş parçalarını yataklara alarak tornalama ve kaçık merkezli parçaları tornalama prosedürlerini yapabilmenizdir.

Eğitim İçeriği

1. Kaçık Merkezli Parçaları Tornalama Eğitimi - Yataklara Alarak Tornalama

o Tanımı ve Çeşitleri Nelerdir?

§ Tanımı Nedir?

§ Çeşitleri Nelerdir?

o Sabit Yatağın Tornaya Bağlanması Nedir?

§ Sabit Yatak Nedir?

§ Yatağın Tornaya Bağlanması Nedir?

o Gezer Yatağın Tornaya Bağlanması Nedir?

§ Gezer Yatak Nedir?

§ Gezer Yatağı Tornaya Bağlama Nedir?

o Yatak Çenelerini İşe Göre Ayarlama Nedir?

o Yatak Çenelerini Presleme Nedir?

o Yatağa Alınan Parçayı Tornalama Nedir?

2. Kaçık Merkezli Parçaları Tornalama Eğitimi - Kaçık Merkezli Parçaların Tornalanması

o Eksantrik Markalama Nedir?

§ Markalama İşlemi Nedir?

§ İki Eksenli Eksantriği Markalama Nedir?

§ Üç Eksenli Eksantriği Markalama Nedir?

o Punta Delikleri Açma Nedir?

o İş Parçasını Tornaya Bağlama Nedir?

o Eksantriği Tornalama Nedir?

o Tornalanan Eksantriği Kontrol Etme Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY