Yazılarımız

CADSAY

KALDIRMA VE TAŞIMA ARAÇLARI EĞİTİMİ

Kaldırma Ve Taşıma Araçları Eğitimi: Makinelerin konumlandırılması ve makine bakım ve onarımı ve farklı makinelerin arızalarına ilişkin yapılacak müdahalelerde ağır makine parça ve gövdelerin, kaldırma ve taşıma işlerinde kullanılacak makinelerin tanıtımını yapma ve bunları kullanma bilgi ve yeteneklerinin kazandırıldığı eğitim materyaldir. Kaldırma ve taşıma araçları eğitiminin genel amacı gereken platform temin edildiğinde kaldırma ve taşıma araçlarını kullanabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Kaldırma Ve Taşıma Araçları Eğitimi – Tel Halatlar, Yük ve Kaldırma Zincirleri

o Tel Halatlar Nelerdir?

§ Tel Halatlarının Bakımı, Kullanımı ve Depolanması Nasıl Yapılır?

§ Tel Halatların Kullanım Alanları Nerelerdir?

o Yük ve Kaldırma Zincirleri Nelerdir?

§ Çeşitleri Nelerdir?

§ Yük Zincirleri Nelerdir?

§ Transmisyon Zincirleri Nelerdir?

§ Özel Zincirler Nelerdir?

o Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

o Kullanım Alanları Nerelerdir?

o Malzemeleri Nelerdir?

2. Kaldırma Ve Taşıma Araçları Eğitimi - Krikolar

o Tanımı Nedir?

o Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

§ Mekanik Krikolar Nelerdir?

o Kullanım Alanları Nerelerdir?

3. Kaldırma Ve Taşıma Araçları Eğitimi - Vinçler

o Tanımı Nedir?

o Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

§ Hareket Kabiliyetlerine Göre Vinçler Nelerdir?

§ Ray Üzerinde Hareketli Vinçler Nelerdir?

§ Hidrolik-Halatlı Vinçler Nelerdir?

o Kullanım Alanları Nerelerdir?

4. Kaldırma Ve Taşıma Araçları Eğitimi - Forkliftler

o Forkliftin Tanımı ve Teknik Özellikleri Nelerdir?

§ Tanımı Nedir?

§ Teknik Özellikleri Nelerdir?

o Forkliftin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Güç Kaynağı Yönünden Nedir?

§ Hareket İletme Sistemi Yönünden Nedir?

§ Kullanıldıkları Yere Göre Sınıflandırma Nasıl Yapılır?

o Forkliftin Ana Üniteleri ve Görevleri Nelerdir?

§ Şasi Nedir?

§ Operatör Kabini ve Koltuğu Nedir?

§ Karşı Ağırlık (Denge Ağırlığı) Nedir?

§ Asansör Donanımı Nedir?

§ Direksiyon Donanımı Nedir?

§ Güvenli Çalışma Bilgisi Nedir?

o Forkliftin Kullanım Alanları Nerelerdir?

5. Kaldırma Ve Taşıma Araçları Eğitimi - Elevatörler

o Tanımı Nedir?

o Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

§ Düz Tip Elevatör Nedir?

§ L Tipi Elevatörler Nedir?

§ Z Tipi Elevatörler Nedir?

o Kullanım Alanları Nerelerdir?

PAYLAŞ

 CADSAY