Yazılarımız

CADSAY

KALIP PARÇALARININ İMALATI – 2 EĞİTİMİ

Kalıp Parçalarının İmalatı – 2 Eğitimi: CAM uygulamaları kullanarak çizilen parçaların takım yollarının oluşturularak freze tezgâhında daha seri ve verimli bir biçimde üretilebilmesini sağlamak amacıyla gereken eğitim materyalidir. Kalıp parçalarının imalatı – 2 eğitiminin genel amacı uygun platform oluşturulduğunda bu eğitim ile CAD/CAM uygulamaları kullanarak işleme parametrelerini oluşturabilecek ve CNC freze tezgahlarına dosya aktararak parça imalatı yapacaksınız.

Eğitim İçeriği

1. Kalıp Parçalarının İmalatı – 2 Eğitimi - CAM Frezeleme

o İki Boyutlu Parça Çizimi veya Hazır Parça Dosyasının Açılması Nasıl Yapılır?

o Tezgâh Tipi Seçimi (Machine Type) Nasıl Olmalıdır?

o Makine Grubunun Düzenlenmesi (Machine Group Properties ) Nasıl Yapılmalıdır?

§ Files (Dosyalar) Nedir?

§ Tool Settings (Kesici Takım Ayarları) Nedir?

§ Stock Setup (Kütük Ayarları) Nedir?

§ Safety Zone (Güvenlik Alanı Tanımlama) Nedir?

o Toolpath (Takım Yolları) Nedir?

§ Contour (Profil –Çevresel İşleme Takım Yolu) Nedir?

§ Simülasyon (Canlandırma-Bemzetim) Nedir?

§ Post Alma- CNC Kodu Çıkarma (Post Selected Operation) Nedir?

2. Kalıp Parçalarının İmalatı – 2 Eğitimi - CAM Frezeleme Yöntemleri

o Drill (Delik Delme Takım Yolları) Nedir?

§ Tool (Takım) Nedir?

§ Cut Parameters (Kesme Parametreleri) Nedir?

§ Linking Parameters (Takım Yaklaşma-Uzaklaşma Parametreleri) Nedir?

§ Home / Ref. Point (Ev pozisyonu / Referans Noktası) Nedir?

§ Tip Comp (Uç Telafisi) Nedir?

§ Planes (WCS) (Düzlemler) Nedir?

§ Cooland (Soğutma Sıvısı) Nedir?

§ Canned Text ( Açıklama Yazısı) Nedir?

§ Misc Values (Yardımcı Değerler) Nedir?

§ Axis Combination (Left/Upper) (Eksen Birleştirmeleri) Nedir?

§ Rotary Axis Control (Dönel Eksen Kontrolü) Nedir?

o Drill-Bold Circle (Dairesel Delik Delme Takım Yolları) Nedir?

o Automatic (Nokta Seçerek Delik Delme) Nedir?

o Drill-Pattern-Grid (Nokta Çizmeden Delik Delme ) Nedir?

o Drill-Tab (Kılavuz Çekme) Nedir?

o Pocket (Cep Boşaltma Takım Yolu) Nedir?

§ Tool (Takım) Nedir?

o Face (Yüzey Temizleme Takım Yolu) Nedir?

§ Tool (Takım) Nedir?

o 2D High Speed (İki Boyutlu Yüksek Hızda İşleme Takım Yolu) Nedir?

§ Toolpath Type (Takım yolu Tipi) Nedir?

§ Cut Parameters (Kesme Parametreleri) Nedir?

o Engraving (Oyma Takım Yolları) Nedir?

§ Toolpath Parametres Nedir?

§ Engraving Parameters (Oyma Parametreleri) Nedir?

§ Roughing/ Finishing (Kaba/İnce Frezeleme) Nedir?

o Circle Paths (Dairesel İşlemeTakım Yolları) Nedir?

§ Circmill (Dairesel Cep İşleme Takım Yolları) Nedir?

§ Tool (Takım) Nedir?

§ Cut Parametres (Kesme Parametreleri) Nedir?

§ Roughing (Kaba İşleme) Nedir?

§ Finishing (İnce İşleme) Nedir?

§ Transitions (Takım Yolları Arası Geçişler) Nedir?

§ Diğer Parametreler Nelerdir?

o Thread Mill (Vida Çekme Takım Yolları) Nedir?

§ Toll (Takım) Nedir?

§ Cut Parametres (Kesme Parametreleri) Nedir?

§ Lead İn/Out (Giriş/Çıkış) Nedir?

§ Multi Passes (Yanal Pasolar) Nedir?

§ Linking Parametres (Takım Yaklaşma-Uzaklaşma Parametreleri) Nedir?

§ Diğer Parametreler Nelerdir?

o Auto Drill (Otomatik Delik Delme) Nedir?

o Slot Mill (Kanal Frezeleme İşlemi) Nedir?

o Helix Bore (Helisel Delik Büyültme) Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY