Yazılarımız

CADSAY

KATALOG VE ARŞİVLEME EĞİTİMİ

Katalog Ve Arşivleme Eğitimi: Katalog ve Arşivleme ile ilgili temel veri ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Katalog ve arşivleme eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gerekli platform, araç ve gereçler temin edildiğinde; farklı tanıtıcı, bilgi verici çizelge ve katalogları teknolojisine uygun biçimde hazırlayabileceksiniz. Ayrıca yaptığınız çalışmaları çoğaltıp, dosyalayarak arşivleyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Katalog Ve Arşivleme Eğitimi – Çizelge ve Katalog

o Çizelgenin Gereği ve Önemi Nedir?

o Çizelge Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Nelerdir?

o Çizelgelerin Teknik Resimde Kullanım Alanları Nelerdir?

o Kataloğun Gereği ve Önemi Nedir?

o Katalog Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Nelerdir?

o Katalogların Teknik Resimde Kullanım Alanları Nelerdir?

2. Katalog Ve Arşivleme Eğitimi – Çoğaltma, Dosyalama ve Arşivleme

o Montaj ve Komple Resmi Çoğaltma Yöntemleri Nelerdir?

§ Ozalit Makineleri Nasıl Kullanılır?

§ Fotokopi Makineleri Nasıl Kullanılır?

§ Teksir Makineleri Nasıl Kullanılır?

§ Mikrofilm Sistemleri Nasıl Kullanılır?

§ Bilgisayar Destekli Çizim ve Çoğaltma Sistemleri Nasıl Kullanılır?

o Montaj ve Komple Resimleri Dosyalama Yöntemleri Nelerdir?

§ Serbest Yaprakların Katlanması Nasıl Yapılır?

§ Klasöre Konulacak Yaprakların Katlanması Nasıl Yapılır?

§ Klasörler Nelerdir?

§ Kağıt Delme ve Dosyalama Makineleri Nelerdir?

§ Bilgisayar Ortamında Dosyalama Nasıl Yapılır?

o Arşivleme Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY