Yazılarımız

CADSAY

KATILARIN MONTAJI VE TEKNİK RESMİNİ ALMA EĞİTİMİ

Katıların Montajı Ve Teknik Resmini Alma Eğitimi: Bilgisayar platformunda CAD uygulamaları ile modellenmiş bir sistemin elemanlarının, montajını yapabilmeyi, sistemin işleyişini incelemeyi ve imalat resimlerini CAD uygulamaları ile oluşturabilmeyi anlatan eğitim materyalidir. Katıların montajı ve teknik resmini alma eğitiminin genel amacı gereken platform temin edildiğinde CAD laboratuvarında bilgisayarda çizilen katıların montajını yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Katıların Montajı Ve Teknik Resmini Alma Eğitimi – Katıların Montajı (Assembly)

o Montaj Sayfasının Açılması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaja Bileşen (Parça) Ekleme (İnsert Components) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaj İlişkisi Ekleme-Eşleme (Mates) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Standart Montaj İlişkileri (Standart Mates) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Gelişmiş Montaj İlişkileri (Advanced Mates) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Mekanik Montaj İlişkileri (Mechanical Mates) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaja Yeni Parça Ekleme (New Part) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaja Alt Montaj Ekleme (New Assembly) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaj İlişkileri ile Ekleme (Copy With Mates) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaj İlişkilerini Düzenleme (Edit Component) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaj İlişkilerini Taşıma (Move Component) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaj İlişkilerini Döndürme (Rotate Component) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaj Bileşenlerini Doğrusal Çoğaltma (Linear Component Pattern) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaj Bileşenlerini Dairesel Çoğaltma (Circular Component Pattern) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaj Bileşenlerini Unsura Dayalı Çoğaltma (Feature Driven ) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaj Bileşenlerini Aynalama (Mirror Components) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaja Akıllı Bağlantı Elemanları Ekleme (Smart Fasteners) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaj İlişkilerini Göster/Gizle (Show/Hidden Components) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Montaja Unsur Ekleme (Assembly Features) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Delik Dizisi (Hole Series) Nedir?

§ Delik Sihirbazı (Hole Wizard) Nedir?

§ Tek Delik (Simple Hole) Nedir?

§ Kalınlık Vererek Kesme (Extruded Cut) Nedir?

§ Döndürerek Kesme (Revolved Cut) Nedir?

§ Kayış/Zincir (Belt/Chain) Nedir?

§ Kaynak Boyu (Weld Bead) Nedir?

o Malzeme Listesi (Bill of Materials) Nedir?

o Patlatma Görünümü (Exploded View) Nasıldır?

2. Katıların Montajı Ve Teknik Resmini Alma Eğitimi – Montajlarda Hareket – Animasyon Oluşturma (Motion Study)

o Animasyon (Animation) Nedir?

§ Animation Wizard (Animasyon Sihirbazı) Nedir?

§ Autokey (Otomatik Anahtar) Nedir?

§ Ad/Update Key (Anahtar Ekle/Güncelle) Nedir?

o Basic Motion (Temel Hareketler) Nelerdir?

§ Motor (Motor Hareketi) Nedir?

§ Spring (Yay Hareketi) Nedir?

§ Contact (Hareket Teması) Nedir?

§ Gravity (Yerçekimi Hareketi) Nedir?

§ Save Animation (Animasyonu Kaydet) Nedir?

3. Katıların Montajı Ve Teknik Resmini Alma Eğitimi – Katıların Teknik Resmini Alma

o Teknik Resim Sayfasının Açılması (Drawing) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Çalışma Sayfasının Ayarlanması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Teknik Resmin Yerleştirilmesi (View Layout) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Model Görünümü (Model View) Nedir?

§ Standart 3 Görünüş (Standart 3 View) Nedir?

§ Yansıtılmış Görünüş (Projected View) Nedir?

§ Yardımcı Görünüş Oluşturma (Auxiliary View) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kesit Görünüş (Section View) Nedir?

§ Döndürülmüş Kesit Görünüş (Aligned Section View)

§ Detay Görünüş (Detail View) Nedir?

§ Kısmi Kesit Görünüş (Broken-Out Section)

§ Koparılmış Kesit Görünüş (Break) Nedir?

§ Kırpılmış Görünüşler (Crop View) Nedir?

§ Alternatif Konum Görünüşü (Alternate Position View) Nedir?

o Teknik Resmin Detaylandırılması (Annotation) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Akıllı Ölçülendirme (Smart Dimension) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Modele Göre Ölçülendirme (Model İtems) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Dilbilgisi Taraması –Yazım Denetimi (Spell Checker) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Not Ekleme (Note) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Balon Ekleme (Balloon) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Otomatik Balon Yerleştirme (Auto Balloon) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Manyetik Çizgi Ekleme (Magnetic Line) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yüzey İşleme İşaretleri (Surface Finish) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kaynak Sembolü (Weld Seymbol) Nedir?

§ Delik Bilgisi (Hole Callout) Nedir?

§ Geometrik Toleranslar (Geometric Tolerance) Nelerdir?

§ Referans Elemanı (Datum Feature) Nedir?

§ Merkez İşareti (Center Mark) Nedir?

§ Merkez Çizgisi (Centerline) Nedir?

§ Tarama/ Doldurma (Area Hatch/Fill) Nedir?

§ Revizyon Bulutu (Revision Cloud) Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY