Yazılarımız

CADSAY

KOMPLE VE DETAY RESİMLERİ EĞİTİMİ

Komple ve Detay Resimleri Eğitimi: Makine ve makine parçalarına ait detay ve komple resimleri teknik resim kurallarına uyarak çizmek amacıyla yapılan eğitim materyalidir. Komple ve detay resimleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile uygun platform ve araç gereçler temin edildiğinde makine parçalarının komple ve detay resimleri çizebilecek ve okuyabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1 Komple ve Detay Resimleri Eğitimi Komple (Montaj) Resim Çizme

o Komple ve Grup Komple Resimlerinin İncelenmesi Nasıl Yapılır?

o Komple Resim Antetinin Doldurulması ve Parça Resimlerinin Numaralandırılması Nasıl Yapılır?

§ Komple Resim Antetinin Doldurulması Nasıl Yapılır?

§ Komple ve Montaj Resminin Numaralandırılması Nasıl Yapılır?

o Komple ve Grup Komple Resimlerin Çizilmesi Nasıl Yapılır?

§ Genel Resim Kuralları Nelerdir?

§ Komple Ve Grup Komple Resimlerin Çizilmesinde İşlem Sırası Nasıl Olmalıdır?

o Komple Resimlerin Okunması Detayların İncelenmesi Nasıl Yapılır?

§ Komple Resimlerin Okunması Nasıl Yapılır?

§ Detayların İncelenmesi Nasıl Yapılır?

o Perspektiflerden veya Parçalardan Görünüş Sayısını Belirleme Nasıl Yapılır?

2. Komple ve Detay Resimleri Eğitimi – Detay Resmi Çizme

o İmalat Resmi Tanımı Nedir?

o İmalat Resimlerinde Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

§ Görünüşler Nedir?

§ Kesitler Nedir?

§ Ölçüler ve Toleranslar Nedir?

§ Yüzey İşleme İşaretleri Nedir?

§ Özel İşlemler Nedir?

§ Boyut, Şekil ve Konum Toleransları Nedir?

§ Yazı Alanları (Antetler) ve Doldurulması Nedir?

o İmalat Resimlerinin Çizilmesi Nasıl Yapılır?

§ Parça Konumunun Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Görünüşlerin belirlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Parça Çizim Ölçeğinin Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Resim Çizim Kurallarının Uygulanması Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY