Yazılarımız

CADSAY

KUVVET VE MOMENT EĞİTİMİ

Kuvvet ve Moment Eğitimi: Makine parçalarının üstünde gelen bileşke kuvvetlerinin dayanımının yer aldığı hesapların yapıldığı ve programlama alanları ile ilgili bilgilerin yer aldığı eğitim materyalidir . Kuvvet ve moment eğitiminin genel amacı makine parçalarında kuvvet analizi, moment, ağırlık merkezi hesaplarını kolaylıkla yapabilmenizdir.

Eğitim İçeriği

1. Kuvvet ve Moment Eğitimi - Kuvvetler

o Genel Kavram ve Tanımlar Nelerdir?

§ Mekaniğin Tanımı ve Önemi Nedir?

§ Mekaniğin Uygulama Alanları Nedir?

§ Mekaniğin Bölümleri Nelerdir?

§ Birim Sistemleri Nelerdir?

o Kuvvetler Sistemi Nedir?

§ Kuvvetin Tanımı Nedir?

§ Kuvvetin Elamanları ve Vektörleri Nedir?

§ Kuvvet Birimleri Nedir?

§ Kuvvetlerin Sınıflandırılması Nedir?

o Kuvvetlerin Birleştirilmesi ve Bileşke Kuvvetinin Bulunması Nedir?

§ Bileşke Kuvvetinin Tanımı Nedir?

§ Kesişen Kuvvetlerin Bileşkelerinin Grafik ve Analitik Olarak incelenmesi Nasıl Yapılır?

§ İkiden Fazla Sayıdaki Kuvvetlerin Bileşkesinin Bulunması Nasıl Yapılır?

2. Kuvvet ve Moment Eğitimi - Kuvvetlerin Ayrıştırılması ve Bileşenlerinin Bulunması

o Bileşen Kuvvetlerin Tanımı Nedir?

o Grafik Metotla Bileşenleri Bulma Nedir?

o Analitik Metotla Bileşenlerini Bulma Nedir?

§ Sinüs (Lami) Teoremi Nedir?

§ İz düşüm Yöntemine Göre Nedir?

3. Kuvvet ve Moment Eğitimi - Moment ve Mesnet Tepkiler

o Momentin Tanımı Nedir?

o Noktaya Göre Moment Alma Nedir?

o Denge Sistemlerine Göre Moment Hesaplama Nedir?

o Mesnetlerde Oluşan Kuvvetler ve Yönleri Nedir?

o Moment Uygulamaları Nelerdir??

§ Dolaylı Yüklere Göre Nedir?

§ Açılı yüklere göre moment Nedir?

4. Kuvvet ve Moment Eğitimi - Ağırlık Merkezi

o Ağırlık Merkezinin Tanımı Nedir?

o Ağırlık Merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

§ Analitik Metotla Ağırlık Merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

§ Grafik Metotla Ağırlık Merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

o Yüzeylerin Ağırlık Merkezinin Bulunması Nasıl Yapılır?

§ Düzgün Yüzeylerin Ağırlık Merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

§ İçi Boş Yüzeylerin Ağırlık Merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

§ Üst Üste Katlanmış Yüzeylerin Ağırlık Merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

§ Bileşik Yüzeylerin Ağırlık Merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY