Yazılarımız

CADSAY

KUVVET SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

Kuvvet Sistemleri Eğitimi : Makine parçaları üretiminde parçaların kullanılacakları konumlarda karşılaşabilecekleri hareket ve kuvvet sistemlerinin analizini anlatan eğitim materyalidir. Kuvvet sistemleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gereken platform ve araç gereçler temin edildiğinde makine parçalarında kuvvet analizi, moment, ağırlık merkezi hesaplarını yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Genel kavram ve tanımlar

o Mekaniğin tanımı ve önemi nedir?

o Mekaniğin Uygulama Alanları Nerelerdir?

o Mekaniğin Bölümleri Nelerdir?

§ Sıvıların Mekaniği (Hidrostatik) Nedir?

§ Gazların Mekaniği (Aerodinamik) Nedir?

§ Katıların Mekaniği Nedir?

o Birim Sistemleri Nelerdir?

§ Temel Birimler Nelerdir?

§ Türev Birim Sistemi Nedir?

2. Kuvvet Sistemleri Eğitimi – Kuvvetler Sistemi

o Kuvvetin Tanımı Nedir?

o Kuvvetin Elemanları ve Vektörleri Nelerdir?

§ Kuvvetin Elemanları Nelerdir?

§ Şiddeti Nedir?

§ Doğrultusu Nedir?

§ Yönü Nedir?

§ Tatbik Noktası Nedir?

o Kuvvet Birimleri Nelerdir?

o Kuvvetlerin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Uzaydaki Kuvvetler Nelerdir?

§ Düzlemdeki Kuvvetler Nelerdir?

3. Kuvvet Sistemleri Eğitimi – Kuvvetlerin Birleştirilmesi ve Bileşke Kuvvetinin Bulunması

o Bileşke Kuvvetinin Tanımı Nedir?

o Kesişen Kuvvetlerin Bileşkelerinin Analitik ve Grafik Olarak incelenmesi Nasıl Yapılır?

§ Analitik Metot Nedir?

§ Dar Açıda Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi Nedir?

§ Dik Açıda Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi Nedir?

§ Geniş Açıda Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi Nedir?

o İkiden Fazla Sayıdaki Kuvvetlerin Bileşkesini Grafik ve Analitik Hesaplamalarla Bulma Nasıl Yapılır?

§ Grafik Metodu Nedir?

4. Kuvvet Sistemleri Eğitimi – Kuvvetlerin Ayrıştırılması ve Bileşenlerinin Bulunması

o Bileşen Kuvvetlerin Tanımı Nedir?

o Grafik Metotla Bileşenleri Bulma Nasıl Yapılır?

o Analitik Metotla Bileşenlerini Bulma Nasıl Yapılır?

§ Sinüs (Lami) Teoremi Nedir?

§ İzdüşüm Yöntemine Göre Nasıl Yapılır?

5. Kuvvet Sistemleri Eğitimi - Moment ve Mesnet Tepkiler

o Momentin Tanımı Nedir?

o Noktaya Göre Moment Alma Nedir?

o Denge Sistemlerine Göre Moment Hesaplama Nasıl Yapılır?

o Mesnetlerde Oluşan Kuvvetler ve Yönleri Nelerdir?

§ Mafsallı Mesnetler Nelerdir?

§ Hareketli mesnetler nelerdir?

§ Ankastre mesnetler nelerdir?

o Moment Uygulamaları Nelerdir?

§ Dolaylı yüklere göre Nasıl Yapılır?

§ Açılı yüklere göre moment Nasıl Yapılır?

6. Kuvvet Sistemleri Eğitimi - Ağırlık Merkezi

o Ağırlık Merkezinin Tanımı Nedir?

o Ağırlık Merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

§ Analitik Metotla Ağırlık Merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

§ Grafik Metotla Ağırlık Merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

o Yüzeylerin Ağırlık Merkezinin Bulunması Nasıl Yapılır?

§ Düzgün Yüzeylerin Ağırlık Merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

§ İçi Boş Yüzeylerin Ağırlık Merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

§ Üst Üste Katlanmış Yüzeylerin Ağırlık merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

§ Bileşik Yüzeylerin Ağırlık Merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY