Yazılarımız

CADSAY

MALZEME VE ISIL İŞLEMLER EĞİTİMİ

Malzeme Ve Isıl İşlemler Eğitimi: Makinecilikte yapılan malzemelerin tanıtıldığı ve bunlarla alakalı ısıl işlem veri ve yeteneklerinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Malzeme ve ısıl işlemler eğitiminin genel amacı bu eğitim ile uygun platform ve araç gereçler temin edildiğinde bilgisayar ortamında ve uygulamalı platformda malzeme seçimi ve deneyler yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Malzeme Ve Isıl İşlemler Eğitimi – Malzeme Tanıtımı

o Malzemenin Seçimi ve Önemi Nedir?

§ Malzemenin Seçimi Nasıl Yapılır?

§ Malzemeler Nelerdir?

o Demir ve Çelik Nedir?

§ Demir Filizleri Nelerdir?

§ Demirin Elde Edilişi Nasıl Olur?

§ Çeliğin Tanımı ve Çelik Üretimi Nasıl Yapılır?

o Çelik Standartları Nelerdir?

§ TSE Standartları Nelerdir?

§ DIN Alman Endüstri Çelik Normları Nelerdir?

§ ISO Uluslararası Standartlar Nelerdir?

§ SAE Amerikan Normu Nedir?

§ MKE Kurumu Çelikleri Nelerdir?

o Alaşımlar Nelerdir?

§ Alaşım Tipleri Nelerdir?

§ Isıl Eğriler Nelerdir?

2. Malzeme Ve Isıl İşlemler Eğitimi – Çeliklere Uygulanan Isıl İşlemler

o Isıl İşlem, Amacı, Önemi Nedir?

o Çeliklerin Sertleştirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Suda sertleştirme Nasıl Yapılır?

§ Yağda sertleştirme Nasıl Yapılır?

§ Havada sertleştirme Nasıl Yapılır?

§ Diğer yöntemler nelerdir?

o Çeliklerin Sertleştirilmesinde Doku Değişiklikleri Nelerdir?

o Çeliklerin Tavlanması Nasıl Yapılır?

§ Normalleştirme Tavı Nasıl Yapılır?

§ Yumuşatma Tavı Nasıl Yapılır?

§ Gerginlik Giderme Tavı Nasıl Yapılır?

§ Menevişlime Nasıl Yapılır?

§ Islah Nasıl Yapılır?

o Yüzey Sertleştirme Yöntemleri Nelerdir?

§ Yüzeyin Kimyasal Yapısını Değiştirerek Yüzey Sertleştirme Nasıl Yapılır?

§ Yüzeyin Kimyasal Yapısını Değiştirmeden Yapılan Yüzey Sertleştirmesi Nasıl Yapılır?

o Katık Elemanların Çeşitleri ve Çelikte Sağladığı Özellikler Nelerdir?

§ Karbon Nedir?

§ Silisyum Nedir?

§ Manganez Nedir?

§ Fosfor Nedir?

§ Kükürt Nedir?

§ Oksijen Nedir?

§ Bakır Nedir?

§ Krom Nedir?

§ Nikel Nedir?

§ Volfram Nedir?

§ Molibden Nedir?

§ Vanadyum Nedir?

§ Kobalt Nedir?

§ Alüminyum Nedir?

o Madensel Maddelerde Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

§ Biçimlendirmenin Önemi Nedir?

§ Çeliklerin Haddelenmesi Nasıl Yapılır?

§ Döküm Yöntemiyle Biçimlendirme Nedir?

o Toz Metalürjisi Nedir?

§ Metal Tozlarının Üretimi ve Toz Metalürjisinin Uygulaması Nasıl Olmalıdır?

§ Toz Metalürjisinin Fayda ve Zararları Nelerdir?

§ Toz Metalürjisinin Kullanım Alanları Nerelerdir?

PAYLAŞ

 CADSAY