Yazılarımız

CADSAY

MONTAJ MAÇALI MODELLEME EĞİTİMİ

Montaj Maçalı Modelleme Eğitimi: Model konstrüksiyonunu oluşturma, prototiplemeyi yapma; modellemeye montaj maça başlarını ve baskı bantlarını oluşturarak ekleme, montaj maça sandıklarını yapma yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Montaj maçalı modelleme eğitiminin genel amacı bu eğitim ile uygun platform ve araç gereçler temin edildiğinde, montaj maçalı modelleme konstrüksiyonunu, modellemeyi, baskı bantları ve maça sandığını yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Montaj Maçalı Modelleme Eğitimi – Model Konstrüksiyonunu Oluşturmak

o Paket CAD Programlarını Kullanma Nasıl Olur?

o Uygun Mala Yüzeyini Tespit Etme Nasıl Yapılır?

o Dökülecek Modelin Çekme Değerini Bilme Nasıl Yapılır?

o İşe Uygun Olarak İşleme Miktarlarını Bilme Nasıl Yapılır?

o Standart Montaj Maça Başı Ölçülerini Bilmek Nasıl Yapılır?

o Mala Yüzeyine Göre Eğim ve Koniklik Ölçüleri Nasıl Olmalıdır?

o Kalıp Resmi Çizimi Nasıl Yapılır?

2. Montaj Maçalı Modelleme Eğitimi – Modellemeyi Yapmak

o Kalıplama Sayısına Göre Uygun Model Gereci Seçme Nasıl Yapılır?

o Modeli İş Parçasına/Parçalarına Markalayarak İşleme Nasıl Yapılır?

o Modelleme Makine ve Tezgâhlarında Teknolojisine Uygun Çalışma Nasıl Yapılır?

3. Montaj Maçalı Modelleme Eğitimi – Modellemeye Montaj Maça Başlarını ve Baskı Bantlarını Eklemek

o Dik Maçalı Modeller İçin Standart Maça Başları Nasıl Yapılır?

o Üst Maça Başının Kısa, Konikliğinin Çok, Alt Maça Başının Uzun ve Konikliğinin Az Olması Gerektiği Nedir?

o Maça Başı ve Maça Sandığı Uyumu Nedir?

4. Montaj Maçalı Modelleme Eğitimi – Montaj Maça Sandığını Yapmak

o Maça Sandığı Takımını Oluşturma Nasıl Yapılır?

o Maça Sandığı Resminin Çizimi Nasıl Yapılır?

o Kalıplama Sayısına Göre Uygun Maça Sandığı Gereci Seçme Nasıl Yapılır?

o Maça Sandıklarının Yapım Teknolojileri Nasıl Yapılır?

o Maça Kilidi Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY