Yazılarımız

CADSAY

MONTAJ RESİMLER EĞİTİMİ

Montaj Resimler Eğitimi: Yapım resimleri, çizilmiş olan makine parçalarının birleştirilmiş biçimini teknik resim kurallarına uygun biçimde çizilmesini ve standart ve standart olmayan makine elemanlarını TS-ISO çizelgelerinde bulup antetli kağıda çizebilme yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Montaj resimler eğitiminin genel amacı gereken platform temin edildiğinde bu eğitim ile, makine parçalarının birleştirilmiş resimlerini çizebileceksiniz, numaralandırmalarını yapabileceksiniz ve bilgisayar destekli çizim platformunda çizilebilmeniz ve makine parçalarının birleştirilmiş resimlerini çizebilmenizin yanı sıra numaralandırmalarını yapabileceksiniz ve bilgisayar destekli çizim platformunda çizilebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Montaj Resimler Eğitimi – Parçaların Birleştirilmiş Resmi

o Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

o Montaj Resminin Çeşitleri Nelerdir?

o Montaj Resimlerinde Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

o Montaj Resmin Kağıda Yerleşimi ve Ölçekler Nelerdir?

o Montaj Resminde Görünüşler Nelerdir?

o Montaj Resminde Kesitler Nelerdir?

o Montaj Resminde Ölçüler Nelerdir?

o Perspektif Olarak Verilmiş Sistemlerin Montaj Resmi Nedir?

o Şematik Olarak Verilmiş Sistemlerin Montaj Resmi Nedir?

2. Montaj Resimler Eğitimi – Birleştirilmiş Parçaları Numaralandırma

o Montaj Resmini Numaralandırmanın Gereği ve Önemi Nedir?

o Montaj Resmi Numaralandırmada Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

o Montaj Numarası Verme Sistemleri Nelerdir?

§ Montaj Sırasına Göre Numaralandırma Nasıl Yapılır?

§ Parça Büyüklüklerine Göre Numaralandırma Nasıl Yapılır?

§ İmalat Yöntemlerine Göre Numaralandırma Nasıl Yapılır?

o Kılavuz Çizgileri Nasıl Yapılır?

o Montaj Resmi Numaralarının Düzeni ve Büyüklüğü Nedir?

o Antede Resim Numarası Verme Nasıl Yapılır?

3. Montaj Resimler Eğitimi – Standart ve Standart Olmayan Elemanlar

o Standart Olmayan Makine Elemanlarına Yapım Resmi Numarası Verme Nasıl Yapılır?

o Standart Olan Makine Elemanlarının Standart Numarasını Belirleme Nasıl Yapılır?

o Montaj Antedinin Doldurulması ve Arşivleme Nasıl Yapılır?

4. Montaj Resimler Eğitimi – Parçaların Gereçleri

o Gereçlerin Tanımı Önemi ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

o TS, ISO, DIN ve MKE Standartlarına Göre Gereçler Nelerdir?

o Gereç Çeşitleri Nelerdir?

§ TS1111’e Göre Çeliklerin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Demir-Karbon Döküm Malzemeleri Nelerdir?

§ Gereçlerin Gösterilmesinde Kullanılan Çeşitli Sembollerin Anlamları Nelerdir?

o Gereçlerin Gösterilmesinde Kullanılan Semboller ve Anlamları Nelerdir?

§ Gereçlerin Sembollerle Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

o Gereçlerin Üretim Metotları Nelerdir?

PAYLAŞ

 CADSAY