Yazılarımız

CADSAY

ÖLÇÜLENDİRME VE YÜZEY İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Ölçülendirme Ve Yüzey İşlemleri Eğitimi: Teknik resim çizim platformunda ölçeklendirme ve yüzey işlemlerini yapmayı anlatan eğitim materyalidir. Ölçülendirme ve yüzey işlemleri eğitiminin genel amacı gereken platform temin edildiğinde bu eğitim ile makine parçalarının imalatı amacıyla hazırlanmış görünüşleri üzerinde ölçülendirme yaparak, yüzey işleme işaretleri ve tolerans değerlerini gösterebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Ölçülendirme Ve Yüzey İşlemleri Eğitimi – Çizilen Resmi Ölçeklendirmek

o Ölçülendirmenin Önemi ve Gereği Nedir?

o Ölçülendirme Kuralları Nedir?

o Ölçülendirme Elemanları Nelerdir?

§ Ölçü Çizgileri Nelerdir?

§ Ölçü Bağlama Çizgileri Nelerdir?

§ Ölçü Çizgilerinin Sınırlandırılması Nasıl Yapılır?

§ Teknik Resimde Ok Çizme Kuralları Nelerdir?

§ Ölçü Rakamları Nelerdir?

· İki Esas Okuma Doğrultusuna Göre Yazma (1. Metot) Nasıl Yapılır?

 • Metotla İlgili Uygulama Kuralları Nelerdir?

· Bir Okuma Doğrultusuna Göre Ölçülendirme (2.Metot-Tercih Edilmez) Nasıl Yapılır?

§ Kılavuz Çizgileri (TS 88 - 22 Kasım 2000) Nasıl Kullanılır?

§ İşaretler Nelerdir?

o Ölçülendirme Sistemleri Nelerdir?

§ Fonksiyonla (Görevle) İlgili Ölçülendirme Nasıl Yapılır?

§ Üretimle İlgili Ölçülendirme Nasıl Yapılır?

§ Kontrolle İlgili Ölçülendirme Nasıl Yapılır?

§ Ölçülendirme Çeşitleri Nelerdir?

 • Paralel Ölçülendirme Nasıl Yapılır?
 • Zincirleme Ölçülendirme Nasıl Yapılır?
 • Artan Kademeli Ölçülendirme Nasıl Yapılır?
 • Koordinatlarla Ölçülendirme Nasıl Yapılır?
 • Birleşik Ölçülendirme Nasıl Yapılır?
 • Çizelge Yardımıyla Ölçülendirme Nasıl Yapılır?

o Ölçülendirmenin Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Parçayı Meydana Getiren Geometrik Elemanlara Göre Ölçülendirme Nasıl Yapılır?

 • Ana Ölçüler Nelerdir?
 • Konum Ölçüleri Nelerdir?
 • Kenar- Kenar Metodu Nedir?
 • Kenar-Eksen Metodu Nedir?
 • Eksen-Eksen Metodu Nedir?

o Ölçülerin Yerleştirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Parça Yapım Resimlerinde Nasıl Kullanılır?

§ Montaj Resimlerinde Nasıl Kullanılır?

§ Benzer Parçalarda Nasıl Kullanılır?

§ Parçalarda Kalınlıkların Ölçülendirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Çeşitli Elemanların Ölçülendirilmesi Nasıl Yapılır?

 • Çaplar Nasıl Kullanılır?
 • Yarıçaplar Nasıl Kullanılır?
 • Küreler Nasıl Kullanılır?
 • Yaylar Nasıl Kullanılır?
 • Kareler Nasıl Kullanılır?
 • Anahtar Ağzı Genişlikleri Nasıl Kullanılır?
 • Dikdörtgenler Nasıl Kullanılır?
 • Eğimler Nasıl Kullanılır?
 • Sivrilikler ve Konikler Nasıl Kullanılır?
 • Pah ve Havşalar Nasıl Kullanılır?
 • Bölüntüler ve Adımlar Nasıl Kullanılır?

§ Özel Ölçüler Nasıl Kullanılır?

o Ölçekler Nelerdir?

§ Tanıtımı ve Önemi Nedir?

§ Ölçek Çeşitleri Nelerdir?

 • Gerçek Büyüklük Ölçeği Nedir?
 • Büyültme Ölçeği Nedir?
 • Çizimin Küçültme Ölçeği Nedir?

§ Ölçeklerle İlgili Genel Kurallar Nelerdir?

2. Ölçülendirme Ve Yüzey İşlemleri Eğitimi – Yüzey Kalite İşaretlerini Çizmek

o Yüzey Pürüzlülüğü Nedir?

§ Tanımı Nedir?

§ Yüzey Kaliteleri Nedir?

o Yüzey İşleme İşaretlerinin Tanıtımı, Gereği ve Önemi Nedir?

§ İşaret (Sembol) Çeşitleri Nelerdir?

§ Yüzey Durumlarının Gösterilmesi (TS 2040/Şubat 1999) Nasıl Yapılır?

§ Yüzey Pürüzlülüğünün Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

§ İmalât Metodunun Belirtilmesi Nasıl Yapılır?

§ Esas Uzunluk ve Dalgalılığın Belirtilmesi Nasıl Yapılır?

§ Yüzey Yapılışlarına ait Özelliklerin Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

§ İşleme Paylarının Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

§ Diğer Pürüzlülüklerin Belirtilmesi Nasıl Yapılır?

o Resim Üzerinde Yüzey İşleme İşaretleri Nelerdir?

§ Grafik Sembollerin Boyutları Nelerdir?

§ Örnekleri İnceleyelim

o İmalât Yöntemlerine Göre Yüzey Kaliteleri Nelerdir?

3. Ölçülendirme Ve Yüzey İşlemleri Eğitimi - Toleranslar

o Toleransın Tanımı ve Önemi Nedir?

o Toleransların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Boyut Toleransları (TS 1845, TS 450, TS 1980, TS 1506) Nelerdir?

§ Şekil ve Konum Toleransları (TS 1304, TS 1498), ISO 1101) Nelerdir?

o Toleransı Gerektiren Sebepler Nelerdir?

§ Yapımda Makine ve Avadanlıkların Hataları Nelerdir?

§ Ölçü Aletleri Hataları Nelerdir?

§ Isı ve Işık Hataları Nelerdir?

§ Kişisel Hatalar Nelerdir?

o Toleransın Genel Kavramları Nelerdir?

§ Toleransların, Sapmaların ve Alıştırmaların Sembolleri Nelerdir?

o Tolerans Çizelgelerini Okuma Nasıl Yapılır?

o Resim Üzerinde Toleransları Göstermek Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY