Yazılarımız

CADSAY

ÖZELLİK VE TANIMLAMA EĞİTİMİ

Özellik Ve Tanımlama Eğitimi: Bu eğitim bilgisayar platformunda iki boyutlu çizimlerin üstünde görüntü kontrollerinin yapılması, çizimlere yazı eklenmesi, ölçülendirilmesi, özellik ve sorgulama (hesap) komutları ile ilgili verilerin anlatıldığı eğitim materyalidir. Özellik ve tanımlama eğitiminin genel amacı gereken platform temin edildiğinde görüntü kontrollerini yapabilecek, çizimlere yazı ekleyebileceksiniz. Çizimleri ölçülendirebilecek, sorgulama ve hesap komutlarını çizimlerde kullanabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Özellik Ve Tanımlama Eğitimi - Görüntü Kontrol Komutları

o Görüntü Kontrol Komutlarının Önemi ve Özellikleri Nelerdir?

§ Pan (Ekran Kaydırma) Nedir?

§ Yakınlaştırma/Uzaklaştırma (Zoom) Komutları Nelerdir?

2. Özellik Ve Tanımlama Eğitimi – Text (Yazı) Komutları

o Text (Yazı) Komutu Nedir?

o Özel Sembol ve Harflerin Yazdırılması Seçeneği Nedir?

o Mtext (Çok Satırlı Yazı) Komutu Nedir?

o Text Style (Yazı Stili) Komutu Nedir?

o Edit Text (Yazı Düzenleme) Komutu Nedir?

3. Özellik Ve Tanımlama Eğitimi – Ölçülendirme Komutları

o Doğrusal (Yatay ve Dikey) Ölçülendirme (Dimlinear) Nasıl Kullanılır?

o Açılı Kenarları Ölçülendirme (Dimaligned) Nasıl Kullanılır?

o Açı Ölçülendirme (Dimangular) Nasıl Kullanılır?

o Koordinat Ölçülendirme (Dimordinate) Nasıl Kullanılır?

o Çap Ölçülendirme (Dimdiameter) Nasıl Kullanılır?

o Yarıçap Ölçülendirme (Dimradius) Nasıl Kullanılır?

o Referansa Göre Ölçülendirme (Dimbaseline ) Nasıl Kullanılır?

o Sürekli Ölçülendirme (Dimcontinue) Nasıl Kullanılır?

o Açıklama (Tanımlama ) Oku (Leader) Nasıl Kullanılır?

o Tolerans (Tolerance) Nasıl Kullanılır?

o Ölçülendirmede DeğiGiklik (Dimedit) Nasıl Kullanılır?

o Ölçü Yazısının Düzenlenmesi (Dimtedit) Nasıl Kullanılır?

o Ölçülendirme Ölçeği (Dimscale) Nasıl Kullanılır?

o Ölçülendirme Stili (Dimstyle) Nasıl Kullanılır?

o Tarama Yapmak (Hatch) Nasıl Kullanılır?

4. Özellik Ve Tanımlama Eğitimi – Özellik ve Sorgulama (Hesap) Komutları

o Sorgulama ve Konum Belirleme Komutları (List) Nasıl Kullanılır?

o Alan Hesabı Komutu (Area) Nasıl Kullanılır?

o Uzunluk Komutu (Dist) Nasıl Kullanılır?

PAYLAŞ

 CADSAY