Yazılarımız

CADSAY

PENSLERLE TORNALAMA VE YAY SARMA EĞİTİMİ

Penslerle Tornalama Ve Yay Sarma Eğitimi: Makine imalatçılığında torna tezgâhların da iş parçalarını penslerle tornalama ve yay sarma prosedürlerinin tanıtılıp uygulanmasına yönelik eğitim materyaldir. Penslerle tornalama ve yay sarma eğitiminin genel amacı bu parça ile uygun platform ve araç gereçler temin edildiğinde temel tornalama işlemlerini yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Penslerle Tornalama Ve Yay Sarma Eğitimi - Penslerle Tornalama

o Pensler Nelerdir?

§ Tanımı, Önemi ve Özellikleri Nelerdir?

§ Penslerin Çalışma Sistemi Nedir?

§ Pens Çeşitleri Nelerdir?

§ Pens Takımları ve Pens Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

o Pens Tutucu Sistemleri Nelerdir?

§ Pens Tutucu Sistemlerinin Elemanları Nelerdir?

§ Pens Tertibatları Nelerdir?

§ Pens Aynaları Nelerdir?

o Torna Tezgâhında Pens Tertibatı İle Tornalama İşlemleri Nelerdir?

§ İş Parçasının Bağlanması Nelerdir?

§ İş Parçasının Kontrol Edilmesi Nelerdir?

§ İş Parçasının Tornalaması İçin Ön Ayarların Yapılması Nelerdir?

§ İş Parçasının Tornalaması Nedir?

§ İş Parçasının Çıkarılması Nedir?

§ Pens Tertibatının Torna Tezgâhından Sökülmesi Nedir?

2. Penslerle Tornalama Ve Yay Sarma Eğitimi - Yay Sarma

o Yaylar Nelerdir?

§ Tanımı, Özellikleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

§ Çeşitleri Nelerdir?

§ Basma (Baskı) ve Çekme (Germe) Yaylarının Genel Özellikleri Nelerdir?

o Torna Tezgâhında Helisel Yay Sarma İşlemi Nedir?

§ Ön Hazırlık Nedir?

§ Yay Sarma İşlemi Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY