Yazılarımız

CADSAY

PNÖMATİK DEVRELER EĞİTİMİ

Pnömatik Devreler Eğitimi: Pnömatik devrelerin ve elemanlarının anlatıldığı bir eğitim materyalidir. Pnömatik devreler eğitiminin genel amacı bu parçadaki eğitim ve öğretim etkinliklerini başarı ile bitiren her öğrenci; Pnömatik terimleri, pnömatik hesaplamaları, yapabilecek, pnömatik sembolleri anlayıp pnömatik çizimleri yapma yeteneğine sahip olacaktır.

Eğitim İçeriği

1. Pnömatik Devreler Eğitimi - Pnömatiğin Prensipleri

o Pnömatiğin Tanımı Nasıl Yapılır?

§ Pnömatiğin Endüstrideki Yeri Ve Önemi Nedir?

§ Pnömatiğin Uygulama Alanları Nerelerdir?

o Pnömatik Sistemlerin Üstünlükleri Ve Olumsuz Yönleri Nelerdir?

o Hidrolik Ve Pnömatik Sistemlerin Karşılaştırılması Nedir?

o Pnömatiğin Temel Prensipleri Nedir?

§ Basınç ve Vakum Kavramı Nedir?

§ Boyle Mariot Kanunu Nedir?

§ Gay-Lusac Kanunu Nedir?

§ Genel Gaz Denklemi Nedir?

§ Sıkıştırılmış Havanın Debisi Nedir?

o Pnömatik Sistemlerin Kısımları Nedir?

o Pnömatik Sistemlerde Havanın Üretilmesi Ve Hazırlanması Nedir?

§ Kompresörler Nedir?

§ Havanın Hazırlanması Nedir?

o Şartlandırıcılar Nedir?

§ Havanın Filtrelenmesi Nedir?

§ Hava Basıncının Ayarlanması Nedir?

§ Havanın Yağlanması Nedir?

o Basınçölçer (Manometreler) Nedir?

o Susturucular Nedir?

o Basınç Anahtarı Nedir?

o Boru Hortum Ve Bağlantı Elemanları Nedir?

§ Hortumların Birleştirilmesi Nedir?

§ Boruların İç Çaplarının Belirlenmesi Nedir?

§ Borularda Basınç Düşmesi Nedir?

2. Pnömatik Devreler Eğitimi - Pnömatik Silindirler

o Görevleri Nelerdir?

o Silindirlerin Kısımları Nelerdir?

§ Silindir Borusu Nedir?

§ Piston Nedir?

§ Piston Kolu Nedir?

§ Sızdırmazlık Elemanları (Keçeler) Nedir?

o Çeşitleri Ve Simgeleri Nedir?

§ Tek Etkili Silindirler Nedir?

§ Çift Etkili Silindirler Nedir?

§ Tandem Silindirler Nedir?

§ Teleskobik Silindirler Nedir?

§ Döner Silindirler Nedir?

§ Özel Silindirler Nedir?

o Silindirlerde Yastıklama İşlemi Nedir?

o Silindirlerin Kuvvet Hesapları Nedir?

3. Pnömatik Devreler Eğitimi - Pnömatik Motorlar

o Görevleri Nelerdir?

o Çeşitleri Nelerdir?

§ Pistonlu Pnömatik Motorlar Nedir?

§ Paletli Tip Pnömatik Motorlar Nedir?

§ Dişli Tip Pnömatik Motorlar Nedir?

§ Türbin Tipi Hava Motoru Nedir?

4. Pnömatik Devreler Eğitimi – Pnömatik Valfler

o Görevleri Nelerdir?

o Çeşitleri Nelerdir?

§ Akış Kontrol Valfleri (AKV) Nedir?

o Yön Kontrol Valfleri Nedir?

§ Görevi ve Adlandırılması Nedir?

§ Çeşitleri Nedir?

§ Konum Türleri Nedir?

§ Çalışma Sistemleri Nedir?

§ İç Yapıları Nedir?

§ Kumanda Çeşitleri Nedir?

§ Özel Yön Kontrol Valfleri Nedir?

o Basınç Kontrol Valfleri (BKV) Nedir?

§ Basınç sınırlama valfi (emniyet valfi) Nedir?

§ Basınç Ayar Valfi (kapama valfi) Nedir?

5. Pnömatik Devreler Eğitimi - Pnömatik Devre Çizimi

o Pnömatik Devre Elemanlarının Simgeleri Nelerdir?

o Pnömatik Devre Şemalarının Çizimi Nedir?

o Örnek Devre Şemalarının İncelenmesi Nedir?

§ Tek Etkili Silindirin Çalıştırılması Nedir?

§ Çift Yönlü Pnömatik Motorun Çalıştırılması Nedir?

§ Çift etkili silindirin ileri hareketinin yavaşlatılması Nedir?

6. Pnömatik Devreler Eğitimi – Hidro - Pnömatik Devreler

o Tanımı Ve Kullanım Amacı Nedir?

o Çeşitleri Nelerdir?

§ Hidro - Pnömatik Silindir (Hidroçek) Nedir?

§ Basınç Arttırıcı Nedir?

o Hidro - Pnömatik Devre Örnekleri Nelerdir?

o Pnömatik Devrelerde Arıza Arama ve Bakım Nedir?

§ Günlük Bakımlar Nedir?

§ Haftalık Bakımlar Nedir?

§ Aylık Bakımlar Nedir?

§ Altı Aylık Bakımlar Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY