Yazılarımız

CADSAY

SÖKÜLEBİLEN BİRLEŞTİRME ELEMANLARI EĞİTİMİ

Sökülebilen Birleştirme Elemanları Eğitimi: Makine Teknolojisi içerisinde vida dişleri çizmek, cıvata resmi çizmek, somun resmi çizmek konularında edinimlerin uygulamalı olarak öğretildiği bir eğitim materyalidir. Sökülebilen birleştirme elemanları eğitiminin genel amacı gereken platform temin edildiğinde bu eğitim ile vida dişleri, cıvata ve somun resimlerini tekniğine uygun biçimde çizebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Sökülebilen Birleştirme Elemanları Eğitimi – Vida Dişleri

o Vida Dişlerinin Tanımı Nedir?

o Vida Dişlerinin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Açıldığı Yüzeylere Göre Sınıflandırma Nasıl Yapılır?

§ Vidaların Sistemlerine Göre Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Vida Profiline Göre Sınıflandırma Nasıl Yapılır?

§ Vida Anma Çapıyla Adım İlişkisine Göre Sınıflandırma Nasıl Yapılır?

§ Kullanma Amacına Göre Sınıflandırma Nasıl Yapılır?

§ Ağız Sayısına Göre Sınıflandırma Nasıl Yapılır?

§ Dönme Yönüne Göre Sınıflandırma Nasıl Yapılır?

§ Kullanılma Yerlerine Göre Sınıflandırma Nasıl Yapılır?

o Vida Diş Biçimlerinin Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

§ Dış Vidaların Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

§ İç Vidaların Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

§ Kesit Görünüşte İç Vidalar Nasıl Yapılır?

§ Montaj Resimlerinde Vidaların Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

o Vida Diş Profil Elemanlarının Tanımı Nasıl Yapılır?

§ Bölüm Doğrusu Nedir?

§ Bölüm (Pb) Nedir?

§ Adım (p) Nedir?

§ Bölüm Dairesi Çapı Nedir?

§ Diş Üstü Çapı Nedir?

§ Diş Dibi Çapı Nedir?

o Vida Uçlarının Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

o Diş Profillerinin Açılması Nasıl Yapılır?

§ İç Vida Profilinin Açılması Nasıl Yapılır?

§ Dış Vida Profilinin Açılması Nasıl Yapılır?

2. Sökülebilen Birleştirme Elemanları Eğitimi - Cıvatalar

o Cıvatanın Tanımı Nedir?

o Cıvatanın Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Baş Şekillerine Göre Sınıflandırma Nasıl Yapılır?

§ Gövde Şekillerine Göre Sınıflandırma Nasıl Yapılır?

o Cıvata Gereçleri Nelerdir?

o Cıvata Üretim Şekilleri Nelerdir?

o Cıvataların Standart Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

o Saplamanın Tanımı Nedir?

o Saplamanın Standart Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

3. Sökülebilen Birleştirme Elemanları Eğitimi - Somunlar

o Somunun Tanımı Nedir?

o Somunların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Altı Köşe Somun Nedir?

§ Kalınlığına Göre Somun Nedir?

§ Flanşlı Somun Nedir?

§ Faturalı Somun Nedir?

§ Dört Köşe Somun Nedir?

§ Kanallı Somunlar Nedir?

§ Kaynak Somunu Nedir?

§ Kapak Somun Nedir?

§ Tırtırlı Somun Nedir?

§ Yuvarlak Somun Nedir?

§ Elle Döndürülebilen Somunlar Nelerdir?

§ Emniyetli Somun Nedir?

§ Cıvata Biçimde Somunlar Nelerdir?

§ Presle Basılarak Yapılan Sac Somunlar Nelerdir?

o Somunların Gereçleri Nelerdir?

o Somunun Üretim Biçimleri Nelerdir?

o Somunların Standart Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY