Yazılarımız

CADSAY

SÖKÜLEMEYEN BİRLEŞTİRME ELEMANLARI EĞİTİMİ

Sökülemeyen Birleştirme Elemanları Eğitimi: Perçin ve kaynaklı birleştirme resmi çizme ile ilgili veri ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Sökülemeyen birleştirme elemanları eğitiminin genel amacı gereken platform temin edildiğinde perçin ve kaynakla ilgili TS– ISO-DIN standartlarından veri alabilecek, perçin hesaplarını yapabilecek ve elde edilen bilgilere göre resimleri çizebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Sökülemeyen Birleştirme Elemanları Eğitimi - Perçin

o Perçinlerin Tanıtımı ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

o Perçinlerin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

o Perçinlerin Gereçleri Nelerdir?

o Perçinlerin Üretim Biçimleri Nelerdir?

o Perçin Elemanlarının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Perçin Resimleri, Ölçülendirilmesi ve Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

§ Perçinli Birleştirmeler Nasıl Yapılır?

§ Perçinlerin Şematik ve Sembollerle Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

o Perçinlere Ait TS Çizelgeleri Nelerdir?

2. Sökülemeyen Birleştirme Elemanları Eğitimi – Kaynaklı Birleştirme

o Kaynakların Tanımı ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

o Kaynakların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Kaynaklı Birleştirme Çeşitleri Nelerdir?

o Kaynakların Sembolleri Nelerdir?

§ Kaynak Ağzı Ölçüleri Nelerdir?

§ Esas Semboller Nelerdir?

§ Birleşik Semboller Nelerdir?

§ Yardımcı Semboller Nelerdir?

o Kaynaklı Birleştirme Parça Resimleri Nelerdir?

§ Genel İlkeler Nelerdir?

o Çizimlerde Kaynak Sembollerinin Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

§ Sembol Boyutları Nelerdir?

§ Ok Çizgisi ile Kaynak Yeri Arasındaki İlişki Nedir?

§ Ok Çizgisinin Konumu Nedir?

§ Referans Çizgisine Göre Sembolün Konumu Nedir?

§ Kaynak Dikişlerinin Ölçülendirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Tamamlayıcı Semboller Nelerdir?

PAYLAŞ

 CADSAY