Yazılarımız

CADSAY

SOLİDWORKS ÇİZİM ÖRNEKLERİ

İki ve üç boyutlu tasarımların kolay ve etkili bir biçimde hazırlanmasına imkân tanıyan SoildWorks programı, örnek çizimlerle daha kolay öğrenilebilir. Kullanıcılar, SolidWorks çizim örnekleri ile programın kullanıcılara sunmuş olduğu özellik ve bileşenleri daha iyi kavrayabilirler.

Kullanıcılar için sunulan SolidWorks uygulamaları pdf şeklinde olabileceği gibi çeşitli web sitelerinde çevrimiçi olarak da sunulabilir. Basit çizim ve montaj örnekleri içeren bu uygulamalar ile SolidWorks programına ilk adım atılabilir.

SolidWorks Uygulama Örnekleri

SolidWorks ile yapılan örnek çizim uygulamaları, çizim öğrenme konusunda oldukça ekilidir. Bu programla üretimi yapılacak üç boyutlu modeller çizilebileceği gibi, mimari projeler ve SolidWorks sac metal işlemeleri için de iki boyutlu çizimler hazırlanabilir.

SolidWork programı ile örnek çizim yapmak için üst menüde yer alan New butonuna tıklanır ve açılan pencereden Part seçeneği seçilir. Bu seçenek ile üç boyutlu herhangi bir parça çizimi yapılabilir. Genel olarak üç boyutlu bir parça oluşturabilmek için öncelikle oluşturulan iki boyutlu şekil Extrude gibi komutlarla üç boyuta dönüştürülür.

Çizime başlamadan önce araç çubuğunda bulunan Extruded Boss/Base komutu seçilirse ekranda üç boyutlu tasarımdan önceki çizimin yapılacağı düzlemlerin bulunduğu seçenekler gelir. Bunlar standart olarak Front, Top ve Right plane olarak adlandırılır. Bunlar sırasıyla ön, üst ve sağ düzlemdir.

SolidWorks Çizim Örnekleri

Çizimin yapılacağı düzlem seçildikten sonra Sketch Tools araç çubuğundan Rectangle (dikdörtgen) komutu seçilerek başlangıç noktası orijinde olan bir dikdörtgen oluşturulur. Gelişigüzel olarak oluşturulan bu dikdörtgen çiziminde çizgilerin siyah olması boyutlandırmanın yapıldığı, mavi olması ise tam değer girilmediği anlamına gelir. Boyutlandırma tam olarak yapılmadığında çizim sorunlu olabilir. Sketch araçlarında bulunan Smart Dimension ile dikdörtgenin boyutlandırılmak istenen kenarı seçilerek istenilen şekilde kolaylıkla boyutlandırılabilir.

SolidWorks Çizim Örnekleri

Smart Dimension ile boyutlandırma tamamlandıktan sonra üst kısımda bulunan Exit Sketch butonuna tıklanarak Sketch komutu kapatılır. Sketch komutu kapatıldığında ilk adımda Extruded Boss/Base seçeneği seçilmiş olduğu için bu komut kendiliğinden aktifleşecektir. İlk adımda seçilmediyse Extrude komutu bu adımda çalıştırılabilir. Oluşturulacak yükseltmenin kalınlığı girilerek komut tamamlanır.

SolidWorks Çizim Örnekleri

Bu adımın ardından üç boyutlu basit bir SolidWorks çizimi oluşmuş olur. Modelin üzerine bir silindir çizmek için modelin ön yüzüne tıklanarak yeniden Extruded Boss/Base komutu seçilir.

SolidWorks Çizim Örnekleri

Bu seçenekle otomatik olarak açılan Sketch çubuğundan circle komutu seçilerek model üzerine rastgele bir çember çizilir. ArdındanSmart Dimension komutu ile çemberin çevresi seçilerek boyutlandırılabilir. Çizilen çemberi modelin tam ortasına getirmek için Smart Dimension komutu açıkken modelin üst çizgisi ve çemberin çevre çizgisi, modelin kenar çizgisi ve çemberin çevresi seçilerek boyutlandırma yapılır.

SolidWorks Çizim Örnekleri

Çemberin renginin siyah olması, gereken tüm değerlerin girildiğini gösterir. Bu aşamadan sonra Sketch aracından çıkılarak Extrude aktif edilir. Oluşacak silindirin kalınlığı seçilerek komut tamamlanır.

SolidWorks Çizim Örnekleri

Son oluşturulan silindirin içinde dairesel bir boşluk oluşturmak için araç çubuğunda bulunan Extruded Cut komutu seçilerek silindirin üst düzlemine tıklanır. Bir önceki adımda olduğu gibi circle komutu seçilerek önceki çemberin orta noktasından ikinci bir çember çizilir. Önceki adımdaki gibi boyutlandırma tamamlandıktan sonra komuttan çıkılarak Extruded Cut komutuna dönülür. Directions sekmesinde bulunan Blind seçeneği yerine Through All seçeneği seçilerek komut tamamlanır. Bu seçenek komutun sonsuza kadar uygulanmasını sağlar.

SolidWorks Çizim Örnekleri

SolidWorks çizimlerinde katı modellerin kenarlarının köşeli ve keskin olması tercih edilen bir durum değildir. Köşeli kenarların yuvarlatılması için SolidWorks programında Fillet komutu kullanılır. Araç çubuğunda bulunan Fillet komutu seçildikten sonra komut seçeneklerinde Constant Radius aktifleştirilerek yuvarlatılması istenen köşeler teker teker seçilir. Verilecek yuvarlatmanın yarıçapı da sol kısımdan belirlenerek komut tamamlanır.

SolidWorks Çizim Örnekleri

Fillet komutu ile köşeler yuvarlandıktan sonra basit bir çizim örneği tamamlanmış olur. SolidWorks programını kullanmaya yeni başlayan kullanıcılar gösterilen adımları kendileri uygulayarak pratik yapabilirler. Yukarıda gösterilen temel komutlarla sayısız çizim yaratılabilir.

SolidWorks Çizim Örnekleri

SolidWorks programını sorunsuz şekilde öğrenmenin en etkili yolu SolidWorks dersleridir. Bu derslerde profesyonel eğitmenlerle SolidWorks ile çizim uygulamaları ve SolidWorks ile montaj uygulamaları etkileşimli bir biçimde yapılır. Dersler süresince yapılan çizim örnekleri ile programın kullanımı detaylı ve etkili bir şekilde öğrenilebilir.

PAYLAŞ

 CADSAY