Yazılarımız

CADSAY

STANDART KALIP ELEMANLARI EĞİTİMİ

Standart Kalıp Elemanları Eğitimi : Kalıplarının tasarımında, imalatında ve kalıp setleri hazırlamada standart elemanları seçme, kullanma ile ilgili bilgi ve yeteneklerin öğretildiği eğitimdir. Standart Kalıp Elemanları Eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gereken bilgileri alıp uygun platform oluşturulduğunda tekniğine uygun, kalıp tasarımı yaparak standart elemanlar kullanabilecek, imalat resimlerini ve montaj resimlerini resim kurallarına uygun bir biçimde çizebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Standart Kalıp Elemanları Eğitimi – Sökülebilen Birleştirme Elemanları

o Vidalı Birleştirmeler Nelerdir?

§ Vidanın Tanımı ve Önemi Nedir?

§ Vidaların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Vida Standartları Nelerdir?

o Cıvatalar Nelerdir?

§ Cıvata Tanımı ve Önemi Nedir?

§ Cıvataların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Cıvata Standartları Nelerdir?

§ Cıvata Malzemeleri Nelerdir?

o Saplamalar Nelerdir?

§ Saplamaların Tanımı Nedir?

§ Saplamaların Standartları Nelerdir?

o Somunlar Nelerdir?

§ Somunların Tanımı ve Önemi Nedir?

§ Somunların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Somunların Standartları Nelerdir?

§ Somunların Malzemeleri Nelerdir?

o Rondelalar Nelerdir?

§ Rondelaların Tanımı ve Önemi Nedir?

§ Rondelaların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Rondelaların Standartları Nelerdir?

§ Rondelaların Malzemeleri Nelerdir?

o Pimler Nelerdir?

§ Pimlerin Tanımı ve Önemi Nedir?

§ Pimlerin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Pimlerin Standartları Nelerdir?

§ Pimlerin Malzemeleri Nelerdir?

o Yaylar Nelerdir?

§ Yayların Tanımı ve Önemi Nedir?

§ Yayların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Yayların Malzemeleri Nelerdir?

§ Yayların Standartları Nelerdir?

o Pernolar Nelerdir?

o Segmanlar Nelerdir?

o Kalıp Elemanları Nelerdir?

2. Standart Kalıp Elemanları Eğitimi – Kalıp Elemanlarının İmalat Resimlerinin Çizilmesi

o İmalat Resmi Tanımı ve Özellikleri Nelerdir?

§ Görünüşler Nedir?

§ Kesitler Nedir?

§ Ölçüler ve Toleranslar Nedir?

§ Yüzey İşleme İşaretleri Nedir?

§ Özel İşlemler Nedir?

§ Yazı Alanları (Antetler) ve Doldurulması Nedir?

o İmalat Resimlerinin Çizilmesi Nedir?

§ Parça Konumunun Belirlenmesi Nedir?

§ Parça Çizim Ölçeğinin Belirlenmesi Nedir?

§ Resim Çizim Kurallarının Uygulanması Nedir?

o Üç Boyutlu Katı (3B) Modelleme Nedir?

§ Taslak Oluşturma Nedir?

§ Kalınlık Atamak Nedir?

§ Katıları Birbirinden Çıkarmak Nedir?

§ Döndürerek Katı Oluşturma Nedir?

§ Döndürerek Katıları Birbirinden Çıkarmak Nedir?

§ Yol Kullanarak Katı Cisim Oluşturmak Nedir?

§ İki Yüzey Arasında Katı Oluşturma Nedir?

§ Katılarda Kavis ve Pah Oluşturma Nedir?

§ Katılarda Et Kalınlığı Oluşturma Nedir?

§ Katılarda Aynalama Nedir?

§ Katılarda Dairesel Çoğaltma Nedir?

o Katıların Teknik Resimlerinin Oluşturulması Nedir?

§ Çizim Sayfası Oluşturma Nedir?

§ Antetin Düzenlenmesi Nedir?

§ Görünüşlerin Çizim Sayfasına Aktarılması Nedir?

§ Ölçülendirme Nedir?

§ Katıların İzometrik Görüntülerinin Çizim Sayfasına Eklenmesi Nedir?

§ Yüzey Pürüzlülüğü ve Toleransların Eklenmesi Nedir?

§ Özel İşlemler Nedir?

§ Kesit Alınması Nedir?

§ Detay Görünüşler Nedir?

§ Ölçeklendirme Nedir?

§ Çizilen Resimlerin Çıktısının Alınması Nedir?

3. Standart Kalıp Elemanları Eğitimi – Komple (Montaj) Resmi Çizme

o Komple Resimlerinin Tanımı ve Çiziliş amaçları nedir?

o Komple Resim Yazı Alanları Tanım ve Kullanım Amaçları Nedir?

o Komple ve Grup Resimlerinin Çizilmesi Nasıl Yapılır?

o Katıların Montajı (Bilgisayar Ortamında) Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY