Yazılarımız

CADSAY

TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER EĞİTİMİ

Temel Geometrik Çizimler Eğitimi: Bilgisayar destekli çizim uygulamaları kullanarak çizim ekranını düzenleme, çizim yardımcılarını seçme, temel çizim, düzenleme ve görüntü komutlarını kullanma ediniminin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir. Temel geometrik çizimler eğitiminin genel amacı bilgisayar destekli çizim platformunda katmanları, renkleri, çizgileri ve yardımcıları seçebilecek, çizim ekranını düzenleyebilecek ve temel çizim komutlarından yararlanarak teknik resim kuralarına uygun biçimde makine parçalarının geometrik çizimlerini yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Temel Geometrik Çizimler Eğitimi – Çizim Ekranı Düzenlemesi ve Yardımcıları

o Tanımı, Önemi ve Üstünlükleri Nelerdir?

o Çizim Penceresi (Graphics Screen) Nasıl Kullanılır?

o Komut Giriş Yöntemleri Nelerdir?

o Komut satırı (Command Line) Nasıl Kullanılır?

o Menü çubuğu (Menu Bar) Nasıl Kullanılır?

o Dosya Açma/Kapama Nasıl Kullanılır?

o Dosya Kaydetme ve İsimlendirme Nasıl Kullanılır?

o Kayıtlı Dosyada Değişiklik Nasıl Kullanılır?

o Programı Kapatmak ve Çıkmak Nasıl Kullanılır?

o Komut Butonları ve Araç Çubukları (Toolbars) Nasıl Kullanılır?

o Çizim Yardımcıları (Drafting Settings) Nasıl Kullanılır?

§ Izgara Özelliği (Grid) Nasıl Kullanılır?

§ Kenetlenme Özelliği (Snap) Nasıl Kullanılır?

§ İmleç Kısıtlama Özelliği (Ortho) Nasıl Kullanılır?

§ Kutupsal İzleme Özelliği (Polar Tracking) Nasıl Kullanılır?

§ Obje Yakalama Özelliği (Object Snap) Nasıl Kullanılır?

2. Temel Geometrik Çizimler Eğitimi – Temel Çizim Komutları

o Koordinat Sistemi Nedir?

o Çizim Sınırları Nasıl Kullanılır?

o Doğrusal Çizgi Çizmek (Line Komutu) Nasıl Kullanılır?

§ Koordinatlarla Çizgi Çizmek Nasıl Yapılır?

§ Başlangıç Noktası ve Çizginin Uzunluğu Biliniyorsa Ne Yapılabilir?

§ Kutupsal Koordinat Sistemi (Uzunluk ve Açı Girerek) Nasıl Kullanılır?

§ Artışlı Koordinat Sistemi Nasıl Kullanılır?

§ Dinamik Veri Girişi (Dynamic Input) Nasıl Kullanılır?

o Objeleri Seçmek ve Silmek İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Obje Seçme Yöntemleri Nelerdir?

§ Objeleri Silmek (Erase Komutu) Nasıl Kullanılır?

o Özellikli Noktaları Yakalamak (Object Snap-Osnap) Nasıl Kullanılır?

o Daire Çizmek (Circle Komutu) Nasıl Kullanılır?

o Dikdörtgen Çizmek (Rectangle Komutu) Nasıl Kullanılır?

o Çokgen Çizmek (Polygon Komutu) Nasıl Kullanılır?

§ Dairenin içine (veya dışına) çokgen çizmek Nasıl Yapılır?

§ Bir kenarından yararlanarak çokgen çizmek Nasıl Yapılır?

o Elips Çizmek (Ellipse Komutu) Nasıl Yapılır?

o Eğri Çizmek (Spline Komutu) Nasıl Yapılır?

o Çoklu Çizgi Çizmek (Polyline-Pline Komutu) Nasıl Yapılır?

o Yay Çizmek (Arc Komutu) Nasıl Yapılır?

o Çizimlere Nokta Eklemek (Point ve Point Style Komutu) Nasıl Yapılır?

o Objeleri Bölüntülemek (Divide ve Measure Komutları) Nasıl Yapılır?

§ Divide Nasıl Yapılır?

§ Measure Nasıl Yapılır?

o Tarama Yapmak (Hatch Komutu) Nasıl Yapılır?

3. Temel Geometrik Çizimler Eğitimi – Düzenleme Komutları

o Objeleri Paralel Çoğaltmak (Offset Komutu) Nasıl Yapılır?

o Objeleri Kırpmak (Trim Komutu) Nasıl Yapılır?

o Objeleri Kopyalamak (Copy Komutu) Nasıl Yapılır?

o Objeleri Taşımak (Move Komutu) Nasıl Yapılır?

o Objeleri Uzatmak (Extend Komutu) Nasıl Yapılır?

o Kavisli Birleştirme Yapmak (Fillet Komutu) Nasıl Yapılır?

o Pah Kırmak (Chamfer Komutu) Nasıl Yapılır?

o Objeleri Kırmak (Break Komutu) Nasıl Yapılır?

o Ayna Görüntüsü Elde Etmek –Simetri Çizmek (Mirror Komutu) Nasıl Yapılır?

o Obje Dizisi Oluşturmak (Array Komutu) Nasıl Yapılır?

o Objeleri Döndürmek (Rotate Komutu) Nasıl Yapılır?

o Objeleri Ölçekle Büyütmek veya Küçültmek (Scale Komutu) Nasıl Yapılır?

o Objeleri Çekerek Uzatmak veya Kısaltmak (Stretch Komutu) Nasıl Yapılır?

o Objelerin Özelliklerini Değiştirmek (Properties ve Match Properties Komutları) Nasıl Yapılır?

§ Properties Komutu Nasıl Kullanılır?

§ Match Properties Komutu Nasıl Kullanılır?

o Objeleri Patlatmak (Explode Komutu) Nasıl Kullanılır?

4. Temel Geometrik Çizimler Eğitimi – Görüntü Kontrol KomutlarıI

o Görüntüyü Kaydırmak (Pan Komutu) Nasıl Kullanılır?

o Görüntüyü Büyütmek Veya Küçültmek Nasıl Kullanılır?

§ Zoom Realtime Nasıl Kullanılır?

§ Zoom Window Nasıl Kullanılır?

§ Zoom Center Nasıl Kullanılır?

§ Zoom Scale Nasıl Kullanılır?

§ Zoom Object Nasıl Kullanılır?

§ Zoom Dynamic Nasıl Kullanılır?

§ Zoom All Nasıl Kullanılır?

§ Zoom Extents Nasıl Kullanılır?

§ Zoom İn Nasıl Kullanılır?

§ Zoom Out Nasıl Kullanılır?

o Son Görüntüye Dönmek (Zoom Previous Komutu) Nasıl Yapılır?

o Çizim Alanını Yenileme Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY