Yazılarımız

CADSAY

TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Temel Tornalama İşlemleri Eğitimi : Makine Teknolojisi parkurunda tornalama işleminde uygun olan kesicinin seçimi, kesicinin tezgâha bağlanması, iş parçalarının tezgâha bağlanması, ölçü kontrolü, alın tornalama, puta deliği delme, silindirik tornalama, kademeli tornalama işlemlerinin tanıtılıp uygulanmasına yönelik materyaldir. Temel tornalama işlemleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile uygun platform ve araç gereçler temin edildiğinde temel tornalama işlemlerini yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Temel Tornalama İşlemleri Eğitimi – Torna Tezgahları

o Torna Tezgâhları Nelerdir?

§ Torna Tezgâhı Tanımı Nedir?

§ Torna Tezgâhı Çeşitleri Nelerdir?

§ Üniversal Torna Tezgâhı Ve Kısımları Nelerdir?

o İş Parçalarını Bağlama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Bağlama Araçları Nelerdir?

§ Aynaları Fener Mili Üzerindeki Yerlerinden Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Aynaları Fener Mili Üzerindeki Yerlerine Takma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Aynaların Ters ve Düz Ayaklarını Söküp Takma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Bağlamada Salgı Kontrolü İşlemi Nasıl Yapılır?

§ İş Parçalarını Aynalara Bağlama İşlemi Nasıl Yapılır?

o Torna Kesicileri Ve Bilenmeleri İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Torna Kesicilerinin Sınıflandırılmaları Nasıl Yapılır?

§ Torna Kalemlerini Bileme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Torna Tezgâhına Kesicileri Bağlama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Torna Katerleri Nelerdir?

§ Kalemin Tezgâha Bağlanışı İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kalemin Körlenmesine Etki Eden Faktörler Nelerdir?

§ Kesme Sıvısı Nedir?

2. Temel Tornalama İşlemleri Eğitimi – Tornada Ölçme

o Kumpaslar Nelerdir?

§ İç Çap ve Dış Çap Kumpaslar Nelerdir?

§ Verniyerli Kumpaslar Nelerdir?

o Mikrometreler Nelerdir?

§ Dış Ölçü Nedir?

§ İç Ölçü Nedir?

§ Derinlik Ölçüsü Nedir?

3. Temel Tornalama İşlemleri Eğitimi – Tornalama İşlemleri

o Alın Tornalama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kesme Hızı, Devir Sayısı ve İlerlemeyi Ayarlama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ İş Parçasının İşlenmesi Nasıl Yapılır?

o Punta Deliği Delme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Punta Yuvasını Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Tornada Punta Matkabı Bağlama Araçlarını Seçme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ İşin Alın Yüzeyini Punta Yuvası Açmaya Hazırlama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Punta Matkabı İle Delmede Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

o Silindirik Tornalama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Silindirik Dış Yüzey Tornalama İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kademeli Tornalama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Sağ ve Sol Yan Kalemi Hazırlama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kademeli Yüzey Tornalama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kademelere Pah Kırma İşlemi Nasıl Yapılır?

4. Temel Tornalama İşlemleri Eğitimi – Kanal Açma

o İş Parçasını Ayna Punta Arasında Bağlama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Tanımı Nedir?

o Kanal Kalemini Bağlama İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kanal Tornalamak İçin Devir Sayısını Ayarlama İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kanal Tornalama İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kanal Yan Yüzeylerini Tornalama İşlemi Nasıl Yapılır?

o Çapak Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

5. Temel Tornalama İşlemleri Eğitimi – Konik Tornalama

o Tanımı Nedir?

o Konik Çeşitleri Nelerdir

o Koniğin Elemanları Ve Hesaplanması Nasıl Yapılır?

o Konik Tornalama Yöntemleri Nelerdir?

§ Sportu Çevirerek Konik Tornalama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Gezer Puntayı Kaydırarak Konik Tornalama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Sevk Kızağı İle Konik Tornalama İşlemi Nasıl Yapılır?

o Konikliğin Komparatörle Kontrolü Nasıl Yapılır?

6. Temel Tornalama İşlemleri Eğitimi – Tırtıl Çekme

o Tırtıl Makaraları Nelerdir?

§ Tırtıl makarasının yapıldığı malzemeler nelerdir?

§ Tırtıl Çeşitleri Nelerdir?

o Tırtıl Çekme İçin Tezgâhın Ayarlanması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Tırtıl Makaralarının Hazırlanması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Tırtıl Çekme İçin Devir Ayarlanması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Tırtıl Çekme İçin Uygun İlerlemenin Ayarlanması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Tırtıl Çekme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Tırtıl Çekerken Soğutma Sıvısı Kullanmanın Önemi Nedir?

§ Tırtıl Çekilen Yüzeyin Kontrolü Nasıl Yapılır?

7. Temel Tornalama İşlemleri Eğitimi – Tornada Kılavuzla Vida Açma

o Kılavuzla Vida Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Parçanın Vida Ölçüsüne Uygun Delinmesi Ve Havşalanması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Makine Kılavuzu Ve Aparatının Seçilerek Bağlanması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Torna tezgâhında El Kılavuzuyla Vida Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Otomatik Vida Kılavuzları Nelerdir?

8. Temel Tornalama İşlemleri Eğitimi – Tornada Pafta İle Vida Açmak

o Pafta İle Vida Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Parçayı Vida Çapından 0.1-0.2 mm Küçük Tornalama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Pafta Çeşitleri Nelerdir?

§ Vidaya Uygun Pafta Lokması Ve Pafta Çekme Başlığının Seçimi Nasıl Yapılır?

§ Başlığın Tornaya Bağlanması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Vida Açmada Uygun Kesme Yağının Kullanılması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Torna Tezgâhında Pafta Çekme İşlemi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Torna Tezgâhında Otomatik Pafta Çekme İşlemi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Pafta Çekilen Parçanın Mastar İle Kontrolü Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY