Yazılarımız

CADSAY

TOPUK MAÇALI MODELLEME EĞİTİMİ

Topuk Maçalı Modelleme Eğitimi: Model konstrüksiyonunun yapımı, prototipleme yapma, modelleme topuk maça başlarını ekleme, topuk maça sandığını yapma bilgi ve yeteneklerinin kazandırılacağı eğitim materyalidir. Topuk maçalı modelleme eğitiminin genel amacı bu eğitim ile uygun platform ve araç gereçler temin edildiğinde, topuk maçalı modelleme konstrüksiyonunu, modellemeyi, baskı bantları ve maça sandığını teknolojisine uygun bir biçimde yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Topuk Maçalı Modelleme Eğitimi – Model Konstrüksiyonu Oluşturmak

o Paket CAD Programları Nasıl Kullanılır

o Uygun Mala Yüzeyini Tespit Edilmesi Nasıl Yapılır?

o Dökülecek Madenin Çekme Değerini Bilme Nasıl Yapılır?

o İşe Uygun Olarak İşleme Miktarlarını Bilme Nasıl Yapılır?

o Standart Topuk Maça Başı Ölçülerini Bilme Nasıl Yapılır?

o Mala Yüzeyine Göre Eğim ve Koniklik Ölçüleri Nelerdir?

o Kalıp Resmi Çizimi Nedir?

2. Topuk Maçalı Modelleme Eğitimi – Modellemeyi Yapmak

o Kalıplama Sayısına Göre Uygun Model Gereci Seçme Nasıl Yapılır?

o Modeli İş Parçası Ya da Parçalarına Markalayarak İşleme Nasıl Yapılır?

o Topuk Maçalı Model İçin Standart Maça Başları Nedir?

o Modelleme Makinelerinde Teknolojisine Uygun Çalışma Nasıl Yapılır?

3. Topuk Maçalı Modelleme Eğitimi – Modellemeye Topuk Maça Başlarını ve Baskı Bantlarını Eklemek

o Standart Eğim ve Koniklik Nedir?

o Maça Başı Baskı Bantlarını Ekleme Nasıl Yapılır?

4. Topuk Maçalı Modelleme Eğitimi – Topuk Maça Sandığını Yapmak

o Maça Sandığı Resminin Çizimi Nasıl Yapılır?

o İşleme Nasıl Yapılır?

o Topuk Maçaların Gerekliliği ve Kullanım Amacı Nedir?

o Maça Başı ve Maça Sandığı Uyumu Nasıl Olmalıdır?

PAYLAŞ

 CADSAY