Yazılarımız

CADSAY

ÜÇ BOYUTLU KATI MODELLEME EĞİTİMİ

Üç Boyutlu Katı Modelleme Eğitimi : Makine üretimindeki parçaların ara kesitleri, komple ve detay resimlerinin çizilmesi ile ilgili veri ve yeteneklerin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir. Üç boyutlu katı modelleme eğitiminin genel amacı uygun platform ve araç gereçler temin edildiğinde bilgisayarda üç boyutlu katı modelleme yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Üç Boyutlu Katı Modelleme Eğitimi – Çizim Programları

o Üç Boyutlu Çizim Programları Nelerdir?

o Programın Yüklenmesi Nasıl Yapılır?

o Çizim Ekranı Nedir?

§ Çizim Ayarları Nedir?

§ Ekran Rengi Nedir?

§ Birimler Nedir?

§ Grid (Izgara) Nedir?

§ Snap Nedir?

2. Üç Boyutlu Katı Modelleme Eğitimi – Taslak Çizim Komutları

o Taslak Oluşturma (Sketch) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Çizgi (Line) Nedir?

§ Line Komutunu Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

§ Çizilen Çizginin Uzunluğunu Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Line Komutu İle Yay Çizimi İşlemi Nasıl Yapılır?

o Eksen Çizgisi (Centerline) Nedir?

o Daire (Circle) Nedir?

§ Circle Nedir?

§ Üç Noktadan Geçen Daire Çizimi (Perimeter Circle) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Yaylar (Arc) Nedir?

§ Merkez Noktası Verilen Yay Çizimi (Centerpoint Arc) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Teğet Yay Çizimi (Tangent Arc) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Üç Noktadan Geçen Yay Çizimi (3 Point Arc) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Dikdörtgen (Rectangle) Nedir?

§ Köşe Noktaları Verilmiş Dikdörtgen Çizimi (Corner Rectangle) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Merkez ve Köşe Noktası İle Dikdörtgen Çizimi (Center Rectangle) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Üç Köşe Noktası İle Dikdörtgen Çizimi (3 Point Corner Rectangle) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Merkez 2 Köşe Noktası İle Dikdörtgen Çizimi (3 Point Center Rectangle) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Paralel Kenar Çizimi (Paralelogram) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kanal (Yuva) Oluşturma (Slot) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Düz Kanal Oluşturma (Straight Slot) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Merkez Noktası İle Düz Kanal Oluşturma (Centerpoint Straight Slot) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Üç Noktadan Geçen Yay İle Kanal Oluşturma (3 Point Arc Slot) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Merkez, Başlangıç ve Bitiş Noktası Verilmiş Yay İle Kanal Oluşturma ( Centerpoint Arc Slot) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Çokgenler (Polygon) Nedir?

o Elips (Ellipse) Nedir?

§ Kısmi Elips (Partial Ellipse) Nedir?

§ Parabol Eğrisi (Parabola) Nedir?

o Eğri (Spline) Nedir?

§ Denklemler İle Eğri Çizimi (Equation Driven Curve) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yüzeyde Eğri Çizimi (Spline On Surface) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Yazı (Text) Nedir?

o Nokta (Point) Nedir?

o Üç Boyutlu Taslak Oluşturma (3D Sketch) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Pah Kırma (Sketch Chamfer) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kavis -Yuvarlatma (Sketch Fillet) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Budama (Trim Entities) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Toplu Budama (Power Trim) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Köşe Oluşturma (Corner) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ İçerden Kırp (Trim Away Gnside) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Dışardan Kırp (Trim Away Outside) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ En Yakınına Kadar Buda (Trim to Closest) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Uzatma (Extend Entities) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Nesne İz Düşümü (Convert Entities) Nedir?

§ İki Boyutlu Nesnelerin İz Düşümlerinin Bir Düzlem Üzerine Düşürülmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katı Modellerin İz Düşümlerinin Bir Düzlem Üzerine Düşürülmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katı Model İz Düşümlerinin Yüzey Üzerine Düşürülmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kesişim Eğrisi (Intersection Curves) Nedir?

o Öteleyerek Çoğaltma (Offset Entities) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Aynalama (Mirror Entities) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Dinamik Aynalama (Dynamic Mirror) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Çoğaltma (Sketch Pattern) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Dairesel Çoğaltma (Circular Sketch Pattern) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Doğrusal Çoğaltma (Linear Sketch Pattern) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Taşıma (Move Entities) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kopyalama (Copy Entities) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Döndürme (Rotate Entities) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Ölçeklendirme (Scale Entities) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Sündürme (Stretch Entities) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Akıllı Ölçülendirme (Smart Dimension) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kısıtlama- Geometrik İlişki Atama (Sketch Relations) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ İlişki Atamada Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

o Nesne Kenetleme Modları (Quick Snap) Nedir?

o Taslak Çizim Oluşturulurken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

o Kısayol Tuşları Nelerdir?

3. Üç Boyutlu Katı Modelleme Eğitimi – Üç Boyut Katı Modelleme

o Referans Elemanlarının Atanması (Reference Geometry) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Düzlem (Plane) Nedir?

§ Eksen Atama (Axis) Nedir?

§ Koordinat Sistemi (Coordinate System) Nedir?

§ Nokta Yerleştirme (Point) Nedir?

§ Montaj İlişkisi Eşleştirme Referansı (Mate Reference) Nedir?

o Katı Modelleme Komutları Nelerdir?

§ Kalınlık Vererek Katı Model Oluşturma (Extruded Boss/Base) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katıları Kalınlık Vererek Birbirinden Çıkarma (Extruded Cut) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Döndürerek Katı Oluşturma (Revolved Boss/Base) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Döndürerek Çıkarma (Revolved Cut) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yol Kullanarak Katı Oluşturma (Swept Boss/Base) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yol Kullanarak Çıkarma (Swept Cut) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yüzeyler Arasında Katı Oluşturma (Loft Boss/Base) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yüzeyler Arasında Çıkarma (Loft Cut) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katılarda Kavis Oluşturma (Fillet) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ . Katılarda Pah Oluşturma (Chamfer) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Doğrusal-Dikdörtgensel Çoğaltma (Linear Pattern) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Dairesel Çoğaltma (Circular Pattern) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katıları Aynalama (Mirror) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Eğrisel Yol ile Çoğaltma (Curve Driven Pattern) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Taslak Çizime Uygun Çoğaltma (Sketch Driven Pattern) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Tablo Değerleri ile Çoğaltma (Table Driven Pattern) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Doldurarak Çoğaltma (Fill Pattern) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Destek- Feder (Rib) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yüzeylere Eğim Verme (Draft) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katılara Et Kalınlığı Verme (Shell) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kubbe Oluşturma (Dome) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Sarmalama (Wrap ) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katı Modeli Parçalara Ayırma (Split) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Delik Sihirbazı (Hole Wizard) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Esnek Deformasyon (Flex) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Girinti Oluşturma (İndent) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Bileşenleri Birleştir (Join) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Birleştir (Combine) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Gövdeleri Taşı/Kopyala (Move /Copy/Bodies) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katı Yüzey Silme (Delete Solid /Surface) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yüzey Taşıma (Move Face ) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Deformasyon-Şekil Değiştirme (Deform) İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katı Model Oluşturulurken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

PAYLAŞ

 CADSAY