Yazılarımız

CADSAY

YAN ÇAKILI DELME KESME KALIPLARI EĞİTİMİ

Yan Çakılı Delme Kesme Kalıpları Eğitimi: Yan çakılı delme ve kesme kalıplarının parçalarını tanıma, parçaları ile alakalı hesapları yapma ve bu parçaların imalat resimlerinin çizmek amacıyla hazırlanmış eğitim materyalidir. Yan çakılı delme kesme kalıpları eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gereken platform, araç ve gereçler temin edildiğinde; yan çakılı delme kesme kalıp tasarımını teknolojisine uygun biçimde yaparak imalat resimlerini çizebilecektir.

Eğitim İçeriği

1. Yan Çakılı Delme Kesme Kalıpları Eğitimi – Kalıp Tasarımı Yapmak

o Şerit Malzeme Hazırlama (Bant Tasarımı) Nasıl Yapılır?

§ Fire (Kesme Payı) Miktarının Tespiti Nasıl Yapılır?

§ Adımın Bulunması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Şerit Malzeme Hadde ve Çapak Yönü Nasıl Bulunur?

§ Verimin Hesap Edilmesi Nasıl Yapılır?

o Yan Çakı Yerinin Tespiti İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yan Çakı Ölçülerinin Tespiti İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yan Çakı Şeklinin Tespiti İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kesme Yapılması Nasıl Yapılır?

o Kesme Teorisi Nedir?

§ Kesme olayının açıklanması nasıl yapılır?

§ Kesme Boşluğunun (Kalıp Boşluğu) Hesaplanması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kesme Boşluğuna Etki Eden Faktörler Nelerdir?

§ Açısal Boşluk Nedir?

§ Kesme Yüksekliği (Düzlüğü) Nedir?

§ Kesme Kuvvetinin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Kesme Kuvvetini Azaltma Yöntemleri Nelerdir?

§ Delme Kesme Zımbaları Flanbaj Boyu Nedir?

o Kalıp Elemanlarının Tasarlanması Nasıl Yapılır?

§ Dişi Kesici ve Kılavuz Plakalarının Ölçülendirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Kalıp Alt Plakası Nedir?

§ Zımba Tutucu Plakası ve Üst Plakanın Ölçülendirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Zımbalar ve Standart Boyutları Nelerdir?

§ Kılavuz (Sıyırıcı) Plakalar Nelerdir?

§ Yan Kayıtlar ve Boyutları Nelerdir?

§ Kalıp Bağlama Sapı Nedir?

§ Yan Çakı Boyutları Nelerdir?

§ Pimler Nelerdir?

§ Vidalar Nelerdir?

§ Yaylar Nelerdir?

2. Yan Çakılı Delme Kesme Kalıpları Eğitimi – Kalıp İmalat Resimlerini Çizmek

o İmalat Resmi Tanımı ve Özellikler Nelerdir?

o İmalat Resimlerinin Çizilmesi Nasıl Yapılır?

o (3D) Üç Boyut Katı Modelleme Nasıl Yapılır?

§ Taslak Oluşturma Nasıl Yapılır?

§ Kalınlık Atamak İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katıları Birbirinden Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Döndürerek Katı Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yol Kullanarak Katı Cisim Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ İki Yüzey Arasında Katı Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katılarda Kavis ve Pah Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katılarda Et Kalınlığı Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katılarda Aynalama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katılarda Dairesel Çoğaltma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katılarda Doğrusal Çoğaltma İşlemi Nasıl Yapılır?

o Katıların Teknik Resimlerinin Oluşturulması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Çizim Sayfası Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Antedin Düzenlenmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Görünüşlerin Çizim Sayfasına Aktarılması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Ölçülendirme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Katıların İzometrik Görüntülerinin Çizim sayfasına Eklenmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yüzey Pürüzlülüğü ve Toleransların Eklenmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Özel İşlemler Nedir?

§ Kesit Alınması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Detay Görünüşler İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Ölçeklendirme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Çizilen Resimlerin Çıktısının Alınması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Parça Bandının Çizimi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Parçanın Bant Üzerinde Gösterilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ İstasyonların (Adımların) Bant Üzerinde Gösterilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yan Çakı Yerlerinin Çizilmesi (Gösterilmesi) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kalıp Parçalarının İmalat Resimlerinin Çizilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Dişi Kesici Plakanın İmalat Resminin Çizilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kılavuz Plakanın Çizilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Delme ve Kesme Zımbalarının Çizilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yan Çakının Çizilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kalıp Alt ve Üst Plakalarının Çizilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Zımba Tutucu Plakanın Çizilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kalıp Bağlama Sapının Çizilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yan Kayıtların Çizilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY