Yazılarımız

CADSAY

YATIK MAÇALI MODELLEME EĞİTİMİ

Yatık Maçalı Modelleme Eğitimi: Yatık maçalı modelleme konstrüksiyonu, prototipleme ve maça sandığı yapma ile ilgili bilgilerin anlatıldığı eğitim materyalidir. Yatık maçalı modelleme eğitiminin genel amacı uygun prototip malzemesini seçip gereken tezgâh ve donanımlarını kullanarak yatık maçalı modelleme konstrüksiyonunu ve modellemeyi yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Yatık Maçalı Modelleme Eğitimi – Yatık Maçalı Modelleme Konstrüksiyonunu Oluşturmak

o Paket CAD Programı Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

o İdeal Mala Yüzeyi Nasıl Olmalıdır?

o Dökülecek Madenin Çekme Değeri Nasıl Olmalıdır?

o İşe Uygun Olarak İşleme Miktarları Nasıl Olmalıdır?

o Standart Yatık Maçabaşı Ölçüleri Nasıl Olmalıdır?

o Mala Yüzeyine Göre Eğim ve Koniklikler Nasıl Olmalıdır?

o Maça Sandığı Resmi Çizimi Nasıl Olmalıdır?

o Kalıp Resmi Çizimi Nasıl Olmalıdır?

2. Yatık Maçalı Modelleme Eğitimi – Yatık Maçalı Modelleme Yapmak

o Paket CAD Programını Kullanma Nasıl Olmalıdır?

o Kalıplama Sayısına Göre Modelleme Gerecini Seçme Nasıl Olmalıdır?

o İşleme Nedir?

o Yatık Maçanın Gerekliliği ve Kullanım Amacı Nedir?

o Maçabaşı ve Maça Sandığı Uyumu Nasıl Olmalıdır?

o Modelleme Makine ve Tezgâhlarında Teknolojisine Uygun Çalışma Nasıl Olmalıdır?

o Üst Yüzey İşlemleri Nelerdir?

3. Yatık Maçalı Modelleme Eğitimi – Modellemeye Yatık Maçabaşlarını ve Baskı Bantlarını Eklemek

o Markalama Nedir?

o Modellemede Kullanılan Tezgâh ve Donanımlar Nelerdir?

§ CNC Tezgâhları Nelerdir?

§ Hızlı Prototip Tezgâhları Nelerdir?

§ Klasik Modelleme Makineleri ve El Takımları Nelerdir?

o Maçabaşı Gereçleri Nelerdir?

o İşleme Nedir?

o Standart Maçabaşları Nelerdir?

o Ölçme ve Kontrol Nedir?

o Montaj Nedir?

4. Yatık Maçalı Modelleme Eğitimi – Yatık Maça Sandığı Yapmak

o Paket CAM Programları Nelerdir?

o Kalıplama Sayısına Göre Uygun Maça Sandığı Gereci Nelerdir?

o İşleme Nedir?

o Yatık Maçanın Gerekliliği ve Kullanım Amacı Nedir?

o Maçabaşı ve Maça Sandığı Uyumu Nasıl Olmalıdır?

o Modelleme Makine ve Tezgâhlarında Teknolojisine Uygun Çalışma Nasıl Olmalıdır?

PAYLAŞ

 CADSAY