Yazılarımız

CADSAY

3D MODELLEME NEDİR?

3D modelleme, genel olarak bilgisayar grafikleri kullanarak 3D modelleme için özel programlar ile canlı veya cansız bir nesnenin üç boyutlu matematiksel modelinin geliştirilmesi sürecine denir. 3D modelleme süreci ile hazırlanan 3D modeller çoğu zaman 3D rendering denilen modelin gerçekçi bir görünüme kavuşmasını sağlayan araçlarla birlikte eş zamanlı olarak kullanılır. 3D modelleme sürecinde bilgisayar grafiklerinin verileri genellikle kullanıcı tarafından tıpkı heykel ve plastik sanatlara benzer şekilde adım adım işlenerek elde edilir.

Çoğu zaman kullanıcı tarafından elle yapılan 3D modelleme, bazı durumlarda otomatik de yapılabilir. Otomatik yapılan 3D modellemeler, daha önce yapılmış algoritmalara belli değerlerin girilmesiyle veya 3D tarayıcı gibi çeşitli tarama cihazlarıyla yapılabilir. Örneğin hastanelerde kullanılan MR cihazları da bir çeşit 3D tarayıcı görevi görmektedir.

3D Modelleme Nedir?

Türkiye’de ve dünyada kullanım alanı oldukça geniş olan 3D modelleme, inşaatı yapılacak bir yapının üç boyutlu modelinin yapılması için kullanıldığı gibi imalatı yapılacak bir ürünün modelinin hazırlanması için de kullanılır. Günümüzde oyun ve animasyon dünyasının vazgeçilmez bir parçası halini alan 3D modellerin tarihi, kişisel bilgisayarlardan bile daha eskiye dayanır. Başta filmler, video oyunları, iç tasarım ve mimaride kullanılan 3D modellere, tıp sektöründe de anatomi gibi interaktif sunumlar için başvurulur.

3D modellemenin yaygın olarak kullanıldığı sektörlerden bir diğeri de imalat sektörüdür. 3D modelleme ile esas üretimi yapılacak mekanik bir parçanın veya modelin dijital sunumu daha üretim yapılmadan hazırlanabilir. CAD ve CAM adı verilen yöntemler ile bilgisayar programları ile yapılan 3D modeller, yalnızca tasarım değil üretim ve montaj aşamalarında da kullanıcılara kolaylık sağlar. 3D modelleme ayrıca medya ve organizasyonlarda sahne ve set tasarımlarında da kullanılır.

3D Modelleme Nedir?

3D Modelleme Programları

3D modelleme amacıyla kullanılan sayısız çeşitlilikte ve sayısız özellikte programlar bulunmaktadır. Bu programlar, kullanıcıların kullanım amacına ve yaptıkları modelin karakterine bağlı olarak değişebilir. Basit yapı ve parça modellemeleri yapacak olan kişiler SketchUp programını kullanabilirken, makine parçası oluşturmak, bina modelleme yapmak isteyen kişiler SolidWorks veya AutoCAD programını tercih edebilirler. 3D modelleme programları animasyon ve oyun grafikleri çiziminde de kullanılabilir. 3D animasyonlar için yapılan 3D modellemelerde sık kullanılan programların başında 3D Studio Max gelir. 3DS Max programı, günümüzde filmlerdeki özel efektlerin hazırlanmasında, animasyon modellerinin oluşturulmasında, oyun grafiklerinin oluşturulmasında ve mimari sunumlarda sıklıkla kullanılır.

3D Modelleme Nedir?

3D Max Modelleme

3D Studio Max programı, diğer 3D modelleme programlarının aksine animasyon modellemeleri ile tam uyumludur. Programın sahip olduğu Curves Editör adındaki bileşen sayesinde animasyonu yapılacak öğenin kamera, ışık, materyal kontrolleri tamamen kontrol altında tutulabilir. 3DS Max programında kullanıcıların modellemeye girişi için pek çok hazır model bulunmaktadır. 3D Max programıyla modelleme yapmak isteyen kullanıcılar hazır şablonların üzerinde kendi düzenlemelerini yaparak istedikleri tasarımı elde edebilirler.

3D Modelleme Nedir?

3D Max Karakter Modelleme

3D Studio Max programı canlı veya cansız her türlü nesnenin üç boyutlu modelinin yapılabildiği bir programdır. 3D Max programı ile yapılan karakter modelleme işleminde, canlının anatomik özelliklerine uygun olarak üç boyutlu modellenmesi sağlanır. 3D Max ile yapılabilecek modelleme türleri arasında zoru ve en çok uğraş gerektireni kuşkusuz karakter modellemedir. Karakter modelleme yapmak isteyen kullanıcılar canlı anatomisi ve topoloji konularına hâkim olmalıdırlar.

3D Max programıyla yapılan insan modelleme işlemlerinde, insan vücudunda bulunan kas ve iskelet yapısı program aracılığıyla taklit edilir. Kasların kasılmaları sırasında vücudun aldığı şekillerin anatomik durumları tasarımcı tarafından iyi gözlemlenerek topolojik çalışmalarla modele iyi aktarılması iyi bir insan modellemenin başlangıcı için oldukça önemlidir.

3D Modelleme Nedir?

Bina modelleme , koltuk modelleme ve hatta araba modelleme gibi 3D modelleme işleri 3D Max programı ile yapılabilir. Bina modelleme ile, binaların modelleri gerçeği ile uyumlu olarak yapılabilir. Programın sahip olduğu bütünleşik render özelliğinin yanı sıra üçüncü parti programları da desteklemesi, kullanıcıların alternatiflerini çoğaltmaktadır. 3D Max programının NURBS modelleme, poligonal modelleme ve yüzey modelleme gibi özelliklere sahip olması; kullanıcıların programa olan ilgisini arttırmaktadır. Kullanıcıların çalıştıkları konuya göre özelleşebilen yapısı ile 3D Max programı ile özellikle animasyon sektöründe çalışan kullanıcılar için tercih edilen bir programdır.

PAYLAŞ

 CADSAY