Yazılarımız

CADSAY

AUTOCAD TERİMLERİ

Bir bilgisayar destekli tasarım programı olan AutoCAD programı, kullanıcılara vektör tabanlı çizimlerle kolay ve etkileşimli çizim yapma imkânı sunar. Her bilgisayar programında olduğu gibi AutoCAD programında da programa has belli başlı terimler bulunmaktadır. Bu terimlerin bazıları diğer CAD programlarıyla benzerlik gösterebildiği gibi bazıları ise tamamen AutoCAD programına özel terimlerdir. AutoCAD öğrenmek ve bu programı etkili şekilde kullanmak isteyen kullanıcıların sık rastlanan AutoCAD terimlerine aşina olmaları, programın kullanımını oldukça kolaylaştıran unsurların başında gelir.

AutoCAD Terimleri

AutoCAD programında kullanıcıların karşılaşabildiği belli başlı AutoCAD terimleri aşağıdaki gibidir:

 • Absolute Coordinates : Yapılan çizimlerde mutlak koordinat sisteminin kullanılmasını sağlar. Mutlak koordinat sistemiyle yapılan çizimlerde çizilen noktaların referans noktasına gerçek uzunluğu girilir.
 • Backup file : AutoCAD programı tarafından otomatik olarak kaydedilen yedeklerin tutulduğu dosyalara backup file denir. Bu yedek dosyaları sayesinde elektrik kesilmesi gibi istenmeyen durumlarda çalışılan AutoCAD dosyası kurtarılabilir.
 • Block: AutoCAD programında önceden çizimi yapılmış olan öğelere block denir. Blocklar sayesinde zamandan tasarruf yapıldığı gibi dosya boyutunun da küçültülmesi sağlanır.
 • Crosshair : Çizimin yapıldığı ekranda fare imlecinin görüntülenme şekline crosshair denir.
 • Database : AutoCAD programında dosya açıldığında nesneleri üretmek için kullanılan büyük bir veritabanı bulunur. Katmanlar, çizgi tipleri ve benzeri bilgiler database içinde muhafaza edilir.
 • Dialog box : Kullanıcıların AutoCAD programı ile etkileşmesini sağlayan iletişim kutucuklarına dialog box denir. Bu iletişim kutucukları ile programdaki ayarlamalar yapılırken çizim sırasındaki uyarılar da görüntülenebilir.

AutoCAD Terimleri

 • Drawing Template File : Kullanıcılar tarafından sık kullanılan ayrların tutulduğu dosyaya denir. Bu dosyalar DWT uzantısını taşır.
 • Grid : AutoCAD programının en tipik terimlerinden birisidir. Kullanıcılara çizim sırasında yol gösteren ızgara şeklindeki referans çizgilere grid denir. Klavyeden F7 tuşuna basılarak açılıp kapatılabilir.
 • Layer : Layer terimi Türkçe’de katman anlamına gelmektedir. AutoCAD programında etkili çizim yapmak isteyen kullanıcıların mutlaka bilmesi gereken AutoCAD terimlerinin başında gelir. AutoCAD’de her çizim bir katmanın üzerine yapılır. Fazla parçalı komplike sistemlerin çizimlerinde hayat kurtarıcı olabilen layer terimi sayesinde çalışılmayan katmanlar görünmez hale getirilerek karışıklıkların önüne geçilebilir.
 • Limits : Grid adı verilen ızgara biçimindeki çizgilerinin sınırlarının ayarlanması ve kontrol edilmesine yarayan AutoCAD terimidir.
 • Linetype : Çizilen çizgilerin çizgi tipini ifade eden AutoCAD terimidir. Çizgi tipleri sayesinde düz çizgilerin yanı sıra istenildiği gibi kesikli veya noktalı çizgiler de çizilebilir. Teknik resimlerde dairelerin eksen çizgileri çizilirken sıklıkla kullanılır.

AutoCAD Terimleri

 • Modify : Çizimi yapılmış veya yapılmakta olan nesnelerin düzenlenmesi için kullanılan genel bir terimdir.
 • Object : AutoCAD veritabanında bulunan herhangi bir öğeye denir. Bu terim entity olarak da bilinir.
 • Origin : AutoCAD koordinat sisteminin merkez noktasına origin denir. Koordinat sisteminde bulunan X, Y ve Z noktalarının 0’a eşit olduğu noktadır.
 • Ortho : Çizim esnasında sadece yatay ve dikey eksenlerde dik çizgiler yapılmasını sağlayan AutoCAD terimidir. Klavyeden F8 tuşuna basılarak açılıp kapatılabilir.
 • Orthographic Projection : Geleneksel teknik resim görünümleri oluşturulmak için kullanılan terimdir. Genel olarak çizimi tamamlanan nesnenin önden, yandan ve üstten görünümünün tek sayfada gösterilmesine denir.
 • Osnap : Tam açılımı “object snap” olan bu AutoCAD terimi ile çizim sırasında tanımlanan noktalarda bulunan nesnelerin seçilmesi sağlanır. Klavyeden F3 tuşuna basılarak açılıp kapatılabilir.

AutoCAD Terimleri

 • Pan : Çizim alanının ekranda sürüklenerek hareketinin sağlanmasını sağlayan terime pan denir.
 • Path : AutoCAD programında çizimi yapılan dosyaların kaydedildiği dosya yoluna path denir.
 • Pick : Farenin sol tuşu ile bir nesnenin seçilmesidir.
 • Plot : Tamamlanan çizimin yazıcıdan çıktısının alınması işlemine AutoCAD programında plot denir.
 • Polar coordinates : Mesafe ve açı değerlerinin girilerek noktaların belirlendiği koordinat sistemine polar koordinat sistemi denir.
 • Relative coordinates : Başlangıç noktasına olan bağıl uzaklık ile nokta belirlenmesini sağlayan AutoCAD terimine relative (bağıl) koordinat denir.
 • Section View : Çizimi yapılan parçanın kesit görüntüsüne section view denir.
 • Units : Çizimin hangi ölçü birimlerinde yapılacağının belirlendiği AutoCAD terimidir. Metre, santimetre ve milimetre gibi değerler girilebilir.
 • Zoom : Temel olarak çizimin boyuttan bağımsız olarak yakınlaştırılıp uzaklaştırılmasıdır.

PAYLAŞ

 CADSAY